Mengvoerbedrijven willen meer ruimte voor voeradditieven

De mogelijkheden voor additieven in veevoer moeten worden verruimd. Die oproep doen de agrarische sector en de mengvoerindustrie aan de Europese Commissie. Die is bezig om de wetgeving hierover te actualiseren. Een openbare raadpleging is daarvoor geopend.

Mengvoerbedrijven+willen+meer+ruimte+voor+voeradditieven
© Twan Wiermans

Een evaluatie van de huidige wetgeving vond eerder dit jaar plaats. Volgens de European Feed Manufacturers' Association (Fefac), de belangenbehartiger van de Europese mengvoerbedrijven, kunnen toevoegmiddelen helpen om de doelen van de Europese boer-tot-bordstrategie te bereiken.

Met deze middelen is het volgens de industrie makkelijker om het antibioticagebruik te verminderen in de veehouderij. Met additieven kunnen emissies worden teruggedrongen en de nutriëntenefficiency vergroot. Het gebruik ervan kan de milieuimpact van voederconsumptie bovendien verder verlagen.

De mengvoerindustrie vraagt de Europese Commissie om een eenvoudiger goedkeuringsproces voor deze middelen. Op dit moment zien bedrijven zich genoodzaakt om regelmatig additieven uit derde landen in te voeren. Zowel de mengvoerbedrijven als de agrarische belangenbehartigers vinden de afhankelijkheid van partijen buiten Europa te groot geworden.

Nevedi

De Nederlandse vereniging van diervoederindustrie (Nevedi) verwelkomt het initiatief van de Europese Commissie om de wetgeving voor toevoegmiddelen te herzien. 'Diervoeding in het algemeen, maar vooral voeradditieven kunnen van grote waarde zijn. Die kunnen oplossingen bieden voor een aantal uitdagingen waarmee de veehouderij wordt geconfronteerd.'

'De ambities die in de boer-tot-bordstrategie zijn geformuleerd, vereisen dat de sector in staat wordt gesteld veilige technologieën te ontwikkelen en toe te passen, zoals toevoegingsmiddelen', stelt de belangenbehartiger. De huidige wetgeving vormt verder voor mengvoerbedrijven 'geen kader waarin het volledige potentieel van additieven kan worden benut'.

De Europese sector ziet het aantal toegelaten generieke additieven fors afnemen. 'Voor sommige functionele groepen en zeker voor kleinere sectoren als biologisch blijven slechts enkele stoffen over', constateert Nevedi. 'Wij zijn van mening dat het wettelijke kader de veiligheid in de eerste plaats moet waarborgen, maar het proces van (her)autorisatie moet worden herzien om de kosten te verlagen en prikkels voor potentiële aanvragers in te bouwen.'

Voeradditieven

Ook vanuit boerenorganisaties klinkt de roep om de wetgeving voor voeradditieven te moderniseren. Copa-Cogeca wil de afhankelijkheid van derde landen verkleinen en de European Dairy Association (EDA) ziet vooral mogelijkheden om hiermee de methaanuitstoot vanuit de Europese melkveesector te verkleinen.

EDA wil dat de Europese Commissie inzet op snellere en goedkopere toelatingsprocedures. Vooral kleinere bedrijven hebben volgens de melkveebelangenbehartiger grote moeite om een additief in Europa goedgekeurd te krijgen.

Zoötechnische additieven

Volgens de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) is er een groeiende belangstelling voor het onderwerp zoötechnische additieven te verwachten om de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak te verminderen. 'Producenten zullen proberen deze producten commercieel op de markt te brengen waardoor de uitstoot van bijvoorbeeld methaan en/of ammoniak aantoonbaar wordt verminderd. Ook voor andere ketenpartijen kan dit commercieel interessant zijn.'

Volgens de NZO is de Nederlandse zuivelketen geïnteresseerd in voortdurende vernieuwing en introductie van innovaties, waaronder additieven. 'Belangrijk is dat deze innovaties bij introductie voldoen aan strikte randvoorwaarden met betrekking tot voedselveiligheid, kwaliteit en verwerkbaarheid van melk, diergezondheid, dierenwelzijn, effectiviteit, integraliteit en ethische en sociale acceptatie.'

De Europese Commissie is van plan om in het laatste kwartaal van 2021 met een nieuwe verordening te komen voor diervoeders.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  20° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer