Boerenorganisaties+blij+met+herziening+regels+gentech
Nieuws
© Universiteit Maastricht

Boerenorganisaties blij met herziening regels gentech

Vanuit boerenorganisaties is blij gereageerd op de herziening van de regelgeving voor het toepassen van gentechnologie. Wel wordt de hoop uitgesproken dat de Europese Unie hier snel werk van maakt.

De herziening wordt aangekondigd in een rapport waaruit blijkt dat de huidige regelgeving niet meer aansluit met de voortgang die is gemaakt in de gentechnologie. LTO Nederland is blij dat met dit rapport wordt erkend dat de Europese wetgeving een belemmering vormt voor de toepassing van moderne veredelingstechnieken, zoals Crispr-Cas. Dit soort technieken is namelijk hard nodig om de plantaardige productie verder te kunnen verduurzamen, aldus LTO.

Nieuwe genomische technieken (NGT's) zijn volgens boerenorganisaties hard nodig om de doelen in de Europese Green Deal en boer-tot-bordstrategie te halen. Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten van LTO Nederland noemt het rapport een belangrijke stap om uit de impasse te komen die rond gentechniek is ontstaan.


'Boeren en tuinders staan voor de uitdaging hun productiesystemen minder afhankelijk te maken van externe factoren, zoals gewasbeschermingsmiddelen of veranderende weeromstandigheden. Daarnaast zijn er steeds minder middelen beschikbaar die planten kunnen beschermen tegen ziekten en plagen. NGT's kunnen hierbij helpen, door de ontwikkeling van weerbare of resistente rassen', legt Baecke uit.

'Door deze technieken – onder voorwaarden – minder zwaar te reguleren, worden ze beter inzetbaar voor de gangbare land- en tuinbouw. Nu is het aan de Europese Unie om deze manier van innoveren daadwerkelijk verder te stimuleren en te faciliteren', aldus LTO-portefeuillehouder.


Toekomstvisie gewasbescherming

In september committeerde LTO zich samen met andere partijen en overheden aan het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Met het programma wordt de transitie naar weerbare en duurzame teeltsystemen vormgegeven. Om de duurzaamheidsdoelstellingen uit het programma te behalen, is voor LTO de toepassing van NGT's een cruciale randvoorwaarde. Ook de ambitieuze Europese doelstellingen ten aanzien van duurzame plantaardige productie vereisen dat innovatie op het gebied van weerbare rassen ruimbaan krijgt.

Ook de Europese boerenorganisatie Copa-Cogeca verwelkomt de Europese studie. 'Dit rapport brengt wetenschappelijke duidelijkheid in een essentieel debat, met name met betrekking tot de ambitieuze doelen van de boer-tot-bordstrategie. NGT's bieden echte en concrete instrumenten om oplossingen te vinden voor de huidige en toekomstige klimaat-, milieu- en voedselzekerheidsproblemen waarmee we in de Europese Unie worden geconfronteerd.'


Vaart maken

Wel dingt Copa-Cogeca er bij de Europese Unie op aan om vaart te maken met de nieuwe regelgeving. 'Voor de Europese Commissie hebben deze nieuwe technieken het potentieel om bij te dragen aan een duurzamer voedselsysteem met meer resistente rassen tegen ziekten en klimaatverandering, terwijl ze tegelijkertijd betaalbare oplossingen bieden voor boeren en consumenten. De commissie erkent ook dat deze nieuwe technieken niet kunnen worden overwogen binnen hetzelfde twintig jaar oude kader dat voor genetisch gemodificeerde producten is vastgesteld.'

Voorzitter Thor Gunnar Kofoed van de Seed Working Group in Copa-Cogeca noemt het rapport een 'game changer' voor boeren en tuinders. 'Ik ben er net als veel collega's van overtuigd dat we enkele van de hoofddoelen van de Green Deal kunnen bereiken als we toegang hebben tot eenvoudige nauwkeurige NGT's in de Europese Unie. Boeren zijn bereid zich te committeren aan de doelstellingen van de Europese Commissie, aangezien wij als eersten door klimaatverandering worden getroffen.'


Realistisch zijn

Kofoed waarschuwt wel voor te veel optimisme. 'We moeten realistisch zijn. Deze studie is pas de eerste stap na jaren van debatteren. De commissie wil nu een raadplegingsproces en effectbeoordeling over dit onderwerp starten. Dit kost tijd. Dezelfde tijd die we niet kunnen inhalen als we kijken naar de internationale competitie of de voortgang van de Green Deal. Uiteindelijk zullen het de boeren zijn die de prijs van aarzeling zullen betalen. Ik vraag de commissie om zich sterker en sneller te committeren, als ze in de conclusies van haar eigen rapport gelooft.'

VVD-Kamerlid Peter Valstar stelde deze week Kamervragen aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de voortgang van de herziening van de Europese regelgeving voor NGT's. 'Tijdens een van mijn werkbezoeken bezocht ik Koppert Biological Systems. In gesprek met deze ondernemers kwam dit onderwerp al snel bovendrijven. Hier wordt al twintig jaar over gesproken. Het wordt tijd dat deze regelgeving wordt aangepast.'

Valstar zegt dat moet worden voorkomen dat Nederlandse bedrijven die zich met veredeling bezighouden naar het buitenland moeten verhuizen. 'We moeten als Nederland niet achterop raken bij landen als de Verenigde Staten en China waar deze gentechnieken wel zijn toegestaan.'

Weer

 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
Meer weer