Brede+steun+LTO%2Dleden+voor+programma+gewasbescherming
Nieuws
© Bert Kamp

Brede steun LTO-leden voor programma gewasbescherming

Telers van gewassectoren steunen bijna allemaal de inzet en randvoorwaarden die LTO Nederland heeft opgesteld voor Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming van het ministerie van LNV.

Dat blijkt uit de resultaten van de ledenraadpleging die LTO eind augustus uitvoerde onder akkerbouwers en tuinders. In totaal hebben daaraan 1.073 leden meegewerkt. Naast steun voor de inzet, geven de leden ook aan dat ze een goed uitvoeringsprogramma belangrijk vinden voor de toekomst van hun sector.

Het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming beschrijft het handelingsperspectief van agrarische ondernemers. Het doel is te komen tot weerbare gewassen en weerbare teeltsystemen. Het gaat daarbij volgens LTO niet alleen om de visie, maar ook de transitie om gewenste doelen te bereiken.


Knelpunten aanpakken

LTO pleit voor ruimte voor telers om te kunnen innoveren en experimenteren. Zij hebben daarvoor middelen en ondersteuning nodig. Naast voldoende draagvlak bij de achterban committeert LTO zich aan het gewasbeschermingsprogramma van LNV onder de voorwaarde dat knelpunten worden aangepakt. Verder stelt de organisatie dat de overheid moet meebetalen aan de uitvoering.

In de enquête voor de ledenraadpleging gaf zo'n 90 tot 95 procent van de ondervraagde leden aan het eens te zijn met de speerpunten van LTO. Datzelfde geldt voor de gestelde randvoorwaarden. De behoefte aan een uitvoeringsprogramma is ook breed, 85 tot 93 procent van de leden in de verschillende sectoren deelt die wens.


Aandacht voor korte termijn

Bij de enquête maakten veel leden gebruik van de ruimte om eigen zorgen en aandachtspunten mee te geven. Er werden daarbij in alle sectoren twee onderwerpen regelmatig benoemd. Allereerst de aandacht voor de korte termijn.

Veel telers wijzen erop dat de gewassen ook nu en volgend jaar gezond geteeld moeten worden. Verder het economisch perspectief. Telers willen beloond worden voor extra inspanningen en verwachten in de markt een gelijk speelveld.


Uitkomsten en terugkoppeling

LTO zegt deze aandachtspunten van leden mee te nemen in haar besluit over Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming. De uitkomsten van de ledenraadpleging worden besproken in een stuurgroep. Daarna neemt LTO een formeel besluit, net als andere partijen die betrokken zijn bij de gewasbescherming. Het ministerie van LNV zal vervolgens een terugkoppeling geven over het gewasbeschermingsprogramma aan de Tweede Kamer.

Weer

 • Woensdag
  20° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  20 %
Meer weer