WUR%3A+niet+meer+ongerief+melkvee
Nieuws
© Johan Wissink

WUR: niet meer ongerief melkvee

In de melkveehouderij ontbreken grote ontwikkelingen als het het gaat om het ongerief van melkvee. Wel zijn er enkele positieve trends. Zo gaan weer meer koeien naar buiten en schakelen meer melkveehouders over op de melkrobot, zodat koeien vaker worden gemolken.

Dat blijkt uit de ongeriefanalyse van Wageningen Livestock Research in opdracht van Wakker Dier. De vorige analyse was in 2011. Sindsdien was er eerst een daling van het aantal koeien met weidegang. Sinds 2015 nam dit weer toe, waardoor het niveau weer is hersteld naar dat van 2011. Dit betekent dat ruim 70 procent van de melkkoeien nu minimaal 120 dagen per jaar weidegang heeft van minimaal zes uur per dag. In de praktijk staan deze koeien gemiddeld 18 procent van de jaaruren buiten.

Een ander positief punt zien de onderzoekers in het aantal nieuwe melkveestallen. Deze stallen zijn wat betreft klimaat, ruimte en welzijn vaak beter dan oude stallen. Ook wordt de opmars van het geautomatiseerd melken gezien als een gunstige ontwikkeling voor de dieren, omdat ze vaker worden gemolken en meer keuzevrijheid hebben. Daarnaast hebben keurmerken als On the way to PlanetProof, Beter Leven en biologisch een positief effect op het dierenwelzijn.


Geen gevolgen schaalvergroting

Verder constateren de onderzoekers een verdere schaalvergroting en melkproductiestijging van de melkveehouderij. Dit heeft volgens de analyse geen direct gevolg voor het ongerief van het melkvee. Wel zijn dit risicofactoren voor ongerief, wanneer prioriteiten worden gesteld aan de arbeidsinzet en vanwege de ongunstige genetische samenhang tussen melkproductie en ongeriefoorzaken, zoals klauwproblemen en mastitis.

Volgens de onderzoekers zijn, als het gaat om het voorkomen onder het melkvee en de ernst, vooral klauw- en pootaandoeningen en het optreden van mastitis de belangrijkste ongeriefthema's in deze sector. Overigens zien ze voor deze thema's geen wezenlijke trends. Dat komt doordat de melkveehouderij een diverse sector is, waardoor het lastig is om een algemeen beeld te schetsen over het voorkomen en de impact van infectieuze aandoeningen.


• Lees hier de ongeriefanalyse

Weer

 • Zaterdag
  21° / 11°
  20 %
 • Zondag
  21° / 12°
  20 %
 • Maandag
  18° / 11°
  20 %
Meer weer