Friese+Staten+houden+vast+aan+gruttoambitie
Nieuws
© Eric Daams

Friese Staten houden vast aan gruttoambitie

Een meerderheid van de Friese Provinciale Staten (PS) wil de weidevogelstand opkrikken naar 10.000 gruttobroedparen in 2030. Hiermee zetten de partijen in op continuering van het huidige weidevogelbeleid. Dat bleek woensdagavond uit de behandeling van de Eindevaluatie Nota Weidevogels 2014-2020.

Om de ambitie van 10.000 gruttobroedparen te halen, moeten onder andere robuuste weidevogelkerngebieden van ongeveer 1.000 hectare met een concentratie van 300 hectare met verdienmodellen uit het Aanvalsplan Grutto worden gerealiseerd. Hoe die verdienmodellen eruit te komen zien, is nog onduidelijk.

Duidelijk is wel dat Wetterskip Fryslân niet van plan is om de waterschapslasten te verlagen.Andere opties zoals het accepteren van de neergaande trend of het streven van minimaal 15.000 broedparen, zodat de populatie robuuster wordt, zijn niet of minder in trek bij de partijen.


Het aantal weidevogels neemt in Friesland geleidelijk af. In 1990 telde de provincie nog 30.000 broedparen grutto's, vorig jaar waren dat er nog slechts 6.700. Ondanks alle inspanningen van de provincie is het nog niet gelukt om de neerwaartse spiraal om te buigen. Vooral op het gangbare boerenland is de achteruitgang zorgwekkend, stelt de provincie.


Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Binnen het agrarisch natuur- en landschapbeheer werden afgelopen zes jaar de instapeisen voor hoog waterpeil en extensief weiden niet gehaald. Wel werd voldaan aan plasdras, kuikenland en kruidenrijk grasland, blijkt uit de eindevaluatie.

Het CDA diende samen met PvdA, FNP, VVD en Lid Maarten Goudzwaard een motie in om meer te communiceren over de noodzaak van predatiebeheer. Volgens CDA-Statenlid Attje Meekma is naast een goed leefgebied voor de weidevogel predatiebeheer een onmisbare schakel voor goed weidevogelbeheer.


Stabiliseren

PvdA-Statenlid Hetty Janssen vindt dat er zo snel mogelijk moet worden begonnen om de weidevogelstand te stabiliseren en te verhogen. 'We zijn verstrikt geraakt in wie de schuldige is. De boer met de huidige wijze van land bewerken, Engels raaigras en de predatoren die jarenlang hun gang konden gaan omdat wij er te weinig aan deden', zegt ze.

'Ik wil dat de discussie wordt stopgezet. Die heeft veel te lang verlammend gewerkt. Het is niet meer of of, maar en en', stelt Janssen.


Stemming

Volgende week woensdag stemmen Provinciale Staten over de ingediende moties en besluiten ze over de aanpak van het weidevogelbeheer.

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
 • Zondag
  8° / 4°
  30 %
Meer weer