10+miljoen+euro+landbouwsubsidie+Zuid%2DHolland
Nieuws
© Dirk Hol

10 miljoen euro landbouwsubsidie Zuid-Holland

De komende twee jaar is er meer dan 10 miljoen euro beschikbaar voor boeren die werken aan vitale landbouw in Zuid-Holland. Het geld is onder meer bedoeld voor het verbeteren van de waterkwaliteit, jonge boeren en realisatie van natuur in de Krimpenerwaard.

Het geld komt beschikbaar via de Europese POP3-regeling. Daaraan dragen de provincie en waterschappen 5,1 miljoen euro bij. 'We werken in Zuid-Holland samen aan een vitale landbouwsector. Daarvoor moeten we aan verschillende knoppen draaien: van waterkwaliteit en bodem tot verduurzaming van stallen', geeft landbouwgedeputeerde Meindert Stolk aan.

'Met aandacht voor de nieuwe generatie, waarvoor het soms lastig is te investeren. Terwijl ook zij die omslag moeten maken. Mooi dat de komende tijd veel geld beschikbaar komt om aan al die doelen te werken', verzekert Stolk.


Verbetering waterkwaliteit

Het grootste deel van het geld is bedoeld voor het verbeteren van de waterkwaliteit: ruim 7 miljoen euro. Dat geld wordt verdeeld over de beheergebieden van verschillende waterschappen. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers en maatregelen die bodemdaling tegengaan.

Specifiek voor de Krimpenerwaard komt 1,2 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die bijdragen aan de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland. Bijvoorbeeld voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers, stuwen en dammen.


Natuur Netwerk Nederland

Verder komt er 800.000 euro beschikbaar voor agrariërs in de Krimpenerwaard voor investeringen die nodig zijn voor de zelfrealisatie van het Natuur Netwerk Nederland. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om investeringen in (pot)stallen en lichte machines die geschikt zijn voor natte percelen.

Zuid-Holland wil ook bedrijfsopvolgers in de landbouwsector tegemoetkomen. Met POP3-subsidies worden jonge boeren geholpen om de hoge investeringslast van een overname te financieren. De belangstelling voor de eerdere subsidie voor jonge landbouwers was groter dan verwacht. Daarom komt er 500.000 euro extra beschikbaar. Zij kunnen hiermee investeren in verduurzaming van het bedrijf, onder meer met systemen voor precisiebemesting en machines die tegelijk zaaien poten en planten.

Weer

 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
Meer weer