52,4 miljoen euro uit Brussel voor coronaherstel landbouw

Nederland krijgt in 2021 en 2022 in totaal meer dan 52 miljoen euro uit Brussel om boeren te helpen met het herstel na de coronacrisis. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten na overleg met haar Europese collega's. Het gaat om geld uit het Europees Herstelfonds.

52%2C4+miljoen+euro+uit+Brussel+voor+coronaherstel+landbouw
© Dirk Hol

Het geld komt beschikbaar via twee landelijke regelingen: de Investeringsregeling Groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel. Landbouwbedrijven zijn geraakt door de coronacrisis. Om die bedrijven te ondersteunen, heeft de Europese Commissie een deel van het Europees Herstelfonds vrijgemaakt voor de landbouw.

Uit dit herstelfonds ontvangt Nederland de komende twee jaar 52,4 miljoen euro. Dat is bedoeld voor plattelandsontwikkeling en duurzaam economisch herstel. In 2021 komt er 15,5 miljoen euro beschikbaar, in 2022 zal dit 36,9 miljoen euro zijn. Deze extra middelen komen beschikbaar via het Plattelandsontwikkelingsprogramma van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (POP3+).


Economisch herstel

Agrarische ondernemers kunnen via de twee landelijke regelingen aanspraak maken op dit geld. Deze regelingen zetten in op duurzaam economisch herstel en het stimuleren van precisielandbouw, jonge landbouwers, digitalisering, korte ketens, het aanpakken van droogte en verzilting, gebiedsgerichte pilots en natuurinclusieve landbouw. Zo dragen de regelingen bij aan het verdienmodel en toekomstperspectief in een duurzame landbouw en een duurzaam klimaat en milieu.

Aan de besteding van het geld uit het herstelfonds heeft de Europese Commissie een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet tenminste 55 procent van de middelen besteed worden aan economisch herstel na de coronacrisis en tenminste 37 procent aan milieu- en klimaatdoelen. Daarnaast moet de inzet op de milieuambitie in een lidstaat minimaal gelijk blijven. Een interbestuurlijke werkgroep werkt de komende maanden de regelingen uit. Vanaf de tweede helft van 2021 kunnen deze worden opengesteld.


Plattelandsontwikkeling

Minister Schouten heeft daarnaast met provincies en waterschappen afspraken gemaakt over de financiële invulling van het reguliere Plattelandsontwikkelingsprogramma in 2021 en 2022. Dit transitieprogramma geldt totdat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ingaat in 2023.

In POP3+ komt de focus voor dit en komend jaar onder meer te liggen op de thema's klimaat, biodiversiteit en kringlooplandbouw, inclusief stikstof. Dat betekent dat er meer budget is voor projecten of investeringen die een bijdrage leveren aan een van die onderwerpen. Maar ook dat die eerder dan voorheen in aanmerking komen voor subsidie.

In totaal is er voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma in 2021 en 2022 ruim 545 miljoen euro beschikbaar, waarvan ruim 342 miljoen euro afkomstig vanuit het Europese herstelfonds, het reguliere budget uit het Meerjarig Financieel Kader en overheveling van budget van GLB-pijler 1 naar -pijler 2. De resterende 202,8 miljoen euro is afkomstig van provincies, waterschappen en het Rijk.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  23° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  19° / 8°
  0 %
Meer weer