Aanleg+plasdrassen+in+Overijssel+is+over+de+helft
Nieuws
© Joachim van der Valk

Aanleg plasdrassen in Overijssel is over de helft

De aanleg van zo'n honderd nieuwe plasdrassen in Overijssel vordert gestaag. De agrarische collectieven laten weten dat inmiddels meer dan de helft is gerealiseerd.

De drie collectieven in Overijssel voeren het agrarisch natuurbeheer uit, waaronder het weidevogelbeheer. Om het leefgebied van weidevogels te verbeteren, hebben de gezamenlijke collectieven subsidie van het ministerie van LNV en de Europese Unie verkregen voor de realisatie van onder andere plasdras en kruidenrijk grasland.

In Overijssel ging het om een subsidie voor bijna honderd nieuwe plasdrassen. In veel gevallen betekent dit dat er inrichting plaatsvindt door bijvoorbeeld oevers af te schuinen of de toplaag te frezen. Daarnaast hoort bij elke plasdras een pomp die ervoor zorgt dat het water in de plasdras terechtkomt. Hierbij wordt nagenoeg altijd gebruikgemaakt van een pomp met zonnepanelen.


Kruidenrijk grasland verbeteren

Naast plasdrassen worden ook veel percelen met kruidenrijk grasland verbeterd. Dit kan bijvoorbeeld door vernatting met een pomp, maar ook door het inzaaien van zaaimengsels voor kruidenrijk grasland. Hiervoor worden zaaimengsels gebruikt die speciaal voor weidevogelkuikens zijn ontwikkeld. De kruiden uit deze mengsels trekken veel insecten aan, die voedsel vormen voor de weidevogelkuikens. Ook zijn de kruiden gezond voor het vee, wat het aantrekkelijk maakt voor boeren.


Verder zijn er veel kilometers aan raster aangeschaft, waarmee bijvoorbeeld plasdrassen of andere percelen met broedende weidevogels kunnen worden uitgerasterd. Op die manier kunnen vossen niet bij de nesten komen. Ook zijn rasters aangeschaft om afzonderlijke nesten uit te rasteren. Dit wordt vooral bij wulpen ingezet en verhoogt het uitkomstsucces van de nesten.

Tot slot zijn drie weidevogeldrones gekocht. Daarmee kunnen nesten en kuikens worden opgespoord om ze beter te kunnen beschermen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  19° / 9°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
Meer weer