Risico%27s+plasdras+in+kustregio%27s+Noord%2DHolland
Nieuws
© Collectief Alblasserwaard Vijfherenlanden

Risico's plasdras in kustregio's Noord-Holland

In de weidevogelleefgebieden in de kustregio's van Noord-Holland geeft plasdras zetten het hoogste risico voor de waterkwaliteit. Plasdras zetten van percelen kan leiden tot extra fosfaatbelasting.

Dat blijkt uit de risicokaart die is ontwikkeld door het Nutriënten Management Instituut in samenwerking met provincie Noord-Holland, de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Amstel, Gooi en Vecht en Rijnland en de agrarische collectieven. Op de kaart zijn de gebieden verdeeld in erg hoog risico, hoog risico, beperkt risico en laag risico. Opvallend is dat met name in de kustregio, delen van West-Friesland en Texel het risico hoger is.

Het tijdelijk inunderen (plasdras) van graslandpercelen is een effectieve maatregel voor het vergroten van de weidevogelpopulatie en wordt de laatste jaren steeds vaker toegepast. Het plasdras zetten van agrarische percelen kan echter leiden tot een extra fosfaatbelasting naar het oppervlaktewater. Deze extra belasting is niet wenselijk gegeven de huidige en gewenste ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater, stellen de bij het onderzoek betrokken organisaties.

Risicobeoordeling

De basis van de gebruikte systematiek voor de plasdras-risicokaarten is de voorspelling van de fosformobilisatie in de bodem als gevolg van vernatting. Met een bonus-malussysteem kan de risicobeoordeling vervolgens maximaal één klasse worden aangepast op basis van het bodemtype, de afstand tot de sloot en de morfologie van het perceel.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  19° / 15°
  50 %
 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
Meer weer