LTO%3A+%27Schouten+kan+meer+doen+voor+groene+middelen%27
Nieuws
© Koos van der Spek

LTO: 'Schouten kan meer doen voor groene middelen'

Landbouwminister Carola Schouten kan meer doen aan de beperkte beschikbaarheid van groene gewasbeschermingsmiddelen. 'Zorgwekkend', noemt Joris Baecke als LTO-portefeuillehouder Plantgezondheid de ontstane toelatingswachttijden.

Baecke wijst erop dat zonder goede middelen de innovatie van teeltsystemen onder druk komt te staan. 'Als de overheid verduurzamen wil stimuleren, dan moeten er wel voldoende groene alternatieven beschikbaar zijn. De prioriteit ligt echter meer bij het verbieden van wat niet in het toekomstbeeld past. De oude schoenen raken we kwijt, maar krijgen er nog geen nieuwe voor terug', constateert Baecke.

Vorige week gaf Schouten, na Kamervragen van D66, aan dat ze groene middelen belangrijk vindt voor de transitie naar weerbare teeltsystemen. Maar zij stelt ook dat de capaciteit van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) voor het toelaten van deze middelen helaas niet oneindig is.

Baecke is van mening dat de minister hiermee haar verantwoordelijkheid wel heel gemakkelijk afschuift en zich te veel verschuilt achter Europa. 'Te weinig capaciteit moet worden opgelost, in plaats van dit als een gegeven te accepteren. Als sector kunnen wij in 2030 ook niet aankomen met het excuus dat vanwege een gebrek aan capaciteit de duurzaamheidsdoelen helaas niet zijn gehaald.'


Sterker maken in Brussel

Gezien de vooruitstrevendheid van minister Schouten bij de verduurzaming vindt Baecke dat ze zich in Brussel sterker moet maken voor de versnelde toelating van laagrisicostoffen. 'Dit moet hoog op de agenda staan in Europa, maar ook op nationaal niveau is echt meer mogelijk dan nu gebeurt.'

Over het functioneren van het Ctgb oordeelt LTO relatief mild. Baecke ziet ook dat de autoriteit veel expertise heeft opgebouwd op het gebied van laagrisicomiddelen. Maar hij geeft ook aan dat het Ctgb daardoor vanuit Europa meer aanvragen te verwerken krijgt. 'Daardoor staan toelatingen die belangrijk zijn voor Nederlandse telers nu in de wacht en dat is zuur.'

Wel pleit LTO ervoor dat het Ctgb meedenkt in oplossingen en blijft inzetten op meer capaciteit. Baecke: 'We zien nu dat bij het Ctgb groene en reguliere middelen in dezelfde lange wachtrij staan. Voor beide is dat zorgelijk, maar voor groene middelen kan bijvoorbeeld een apart loket voordeel bieden. Tot dusver is het opsplitsen van toelatingsaanvragen echter onbespreekbaar.'

Weer

 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
Meer weer