Ecoloog: 'Korenburgerveen ontwikkelt zich goed ondanks stikstofdepositie'

De natuur in het Achterhoekse Natura 2000-gebied Korenburgerveen ontwikkelt zich beter dan op basis van theoretische stikstofmodellen werd voorspeld. Dat stelt Bart Smeets, senior ecoloog en stikstofdeskundige bij Econu. Hij doet dat op basis van een analyse van monitoringsrapporten van provincie Gelderland en Natuurmonumenten.

Ecoloog%3A+%27Korenburgerveen+ontwikkelt+zich+goed+ondanks+stikstofdepositie%27
© Hans Prinsen

Volgens Smeets hebben andere herstelmaatregelen in het gebied een groot effect op het Korenburgerveen. 'Ongetwijfeld is een overmaat aan stikstof ongunstig voor kwetsbare planten die een voorkeur hebben voor voedselarme omstandigheden. Maar het is duidelijk dat door de gerichte maatregelen het effect van de enorme depositie van stikstof en andere knelfactoren in het Korenburgerveen geminimaliseerd wordt. Ik wil ervoor pleiten dat we verder kijken dan alleen de kritische depositie waardes, de KDW's.'

In het Korenburgerveen zijn vooral hydrologische herstelmaatregelen getroffen. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van damwanden en het dempen van sloten. Maar ook het kappen van bomen, verwijderen van de rijke bovenste grondlaag en de aanleg van bufferzones in het deel waar Stichting Marke Vragenderveen eigenaar en beheerder is.


Natuurparel

Het Korenburgerveen is volgens Smeets 'een natuurparel' met veel verschillende, bijzondere en karakteristieke soorten en habitattypen. 'In het gebied is sprake van een tegenstrijdigheid in de noodzakelijke ecologische voorwaarden van de verschillende habitattypen. Het ene type heeft baat bij vernatting, maar een ander habitattype zal juist verloren gaan als het te nat wordt.'

'Het lijkt dan ook onmogelijk om in dit Natura 2000-gebied de instandhoudingsdoelstellingen te behalen', stelt Smeets. 'Toch lukt dat grotendeels wel. Ondanks de knelfactoren is er over het algemeen sprake van een gunstige ontwikkeling in het gebied.'


Gebiedsgerichte aanpak

Smeets deed de analyse in opdracht van LTO Noord. De belangenbehartiger roept betrokkenen bij de gebiedsgerichte aanpak op om niet eenzijdig te kijken naar stikstof en KDW's, maar te kiezen voor een integrale aanpak. Dit is volgens LTO in het belang van natuur, landbouw, woning- en wegenbouw en een leefbaar en vitaal platteland.


Meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  8° / 3°
  60 %
 • Maandag
  9° / 4°
  40 %
 • Dinsdag
  8° / 1°
  15 %
Meer weer