Topsectoren op zoek naar kennisprojecten

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem trekken 15 miljoen euro per jaar uit voor projecten op het vlak van landbouw, water, voedsel. Bedrijven, brancheorganisaties, ngo's en publieke organisaties kunnen zich melden om met erkende onderzoeksorganisaties samen te werken in een publiek-private samenwerking (pps).

Topsectoren+op+zoek+naar+kennisprojecten
© Universiteit Maastricht

De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, ngo's en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking. De nieuwe projecten starten in 2022

De drie topsectoren werken in deze oproep voor de tweede keer met elkaar samen om zo tot een invulling te komen van de gezamenlijke Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Tevens wordt opgeroepen tot cross-over samenwerking met de topsectoren Life Sciences & Health en Chemie.


Landbouw, Water, Voedsel

Een pps-project geeft antwoord op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven uit de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Nederland beschikt over een enorme kennis en is op veel gebieden toonaangevend. Om deze positie te behouden en om de uitdagingen aan te gaan op onder andere het terrein van voedselproductie, klimaatverandering, kringlooplandbouw en waterkwaliteit, is het belangrijk te investeren in innovatie.

Met de oproep willen de topsectoren innovaties op deze terreinen stimuleren. Er is circa 15 miljoen euro beschikbaar vanuit de drie topsectoren. Hiervan wordt 5 miljoen euro ingezet als pps-toeslag, daarvan is de helft vrij inzetbaar bij alle kennisinstellingen.


Projectvoorstel Indienen

Het indienen van een projectvoorstel bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een pps-idee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van pps-ideeën is 16 mei.

De indieners krijgen daarna een advies over de mate waarin het pps-idee past bij de prioriteiten van de oproep. Het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot en met 14 september 2021 de gelegenheid om het pps-idee uit te werken toto een volledig pps-voorstel (fase twee).


Informatiebijeenkomsten

De topsectoren organiseren een reeks webinars om de spelregels rond deze oproep toe te lichten: wie kunnen er voorstellen indienen, waar moeten de voorstellen aan voldoen, wat houden de thema's in en meer. Daarnaast vindt er een aantal online matchmakingbijeenkomsten plaats om cross-over projecten tussen de verschillende topsectoren te stimuleren.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  16° / 8°
  20 %
 • Maandag
  14° / 9°
  95 %
 • Dinsdag
  13° / 8°
  70 %
Meer weer