Duijzer+volgt+Dijkhuizen+op+bij+Topsector+Agri%26amp%3BFood
Nieuws
© Rabobank

Duijzer volgt Dijkhuizen op bij Topsector Agri&Food

Dirk Duijzer wordt het nieuwe boegbeeld van de Topsector Agri&Food. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat benoemt hem op 1 januari 2020 als opvolger van Aalt Dijkhuizen.

Duijzer is sinds 2011 directeur Bestuurszaken en Coöperatie van Rabobank Nederland. Binnen de Rabobank bekleede hij eerder de functie van directeur Food & Agri. Daarvoor was hij voorzitter van het Productschap Tuinbouw en algemeen directeur bij LTO Nederland.

Op de website van de topsector vertelt Duijzer dat de intensievere samenwerking rond de uitdagingen van de maatschappij hem aanspreekt in het vernieuwde missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. ‘In het bijzonder de klimaatneutrale en circulaire productie van voldoende gezond, veilig en duurzaam voedsel voor iedereen binnen de ecologische grenzen van onze planeet.’

Slimme oplossingen

‘Door als bedrijven, kennisinstellingen en overheid gezamenlijk op te trekken en te investeren in kennisontwikkeling, innovatie en implementatie leveren we een grote bijdrage aan de oplossing van deze maatschappelijke vraagstukken. Zowel in Nederland als in het buitenland. Dit biedt tevens kansen voor Nederland om ook in de toekomst de kraamkamer te blijven van slimme oplossingen voor vraagstukken op het gebied van landbouw, water en voedsel’, aldus Dirk Duijzer.

Zijn voorganger Aalt Dijkhuizen, heeft zich van 2014 tot en met 2019 ingezet voor versterking van de innovatiekracht van de sector, human capital, internationale samenwerking en export. Hij stimuleerde ook meer samenwerking in communicatie en interactie vanuit de sector naar de maatschappij met de Dutch Food Week.

Concurrerende positie

De topsector Agri&Food is één van de negen topsectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen wereldwijd bijdragen aan de concurrerende positie van Nederland op de wereldmarkt. Nederland heeft te maken met een aantal stevige uitdagingen op het gebied van landbouw, water en voedsel.

Om deze doelen te halen, werken de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem nauw samen met de ministeries van LNV, I&W en VWS. De belangrijkste kennis- en innovatieopgaven zijn samengebracht in een kennis- en innovatieagenda voor de komende vier jaar.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  13° / 10°
  50 %
 • Vrijdag
  10° / 7°
  50 %
Meer weer