Provinciale+Staten+Gelderland+geven+klap+op+Agrifood%2Dprogramma
Nieuws
© Johan Wissink

Provinciale Staten Gelderland geven klap op Agrifood-programma

Provinciale Staten van Gelderland hebben het beleidsprogramma Agrifood 2021-2030 vastgesteld. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten stemde zoals verwacht in met het voorstel.

Uit recente commissievergaderingen viel al op te maken dat het gros van de Statenfracties was te porren voor het Agrifood-programma. Alleen Forum voor Democratie, PVV, Partij voor de Dieren en de eenmansfracties Roetert en Tahiri konden zich niet vinden in het programma. Dat zet op agrarisch gebied de lijnen uit tot 2030.

Er was ook een ruime meerderheid te vinden voor een door CDA'er Arjan Tolkamp geïnitieerde motie over het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem. Dit kan volgens de opstellers een essentiële bijdrage leveren aan de realisatie van meerdere provinciale doelen op het gebied van klimaatadaptatie, kringlooplandbouw en biodiversiteit.


Organisch stofgehalte breder oppakken

Met de motie wordt het provinciebestuur opgeroepen om met een voorstel te komen hoe het thema organisch stofgehalte in de bodem breder benaderd en opgepakt kan worden. Bestaande regelingen zijn nu nog gekoppeld aan specifieke gebieden. Ook moet een inventarisatie worden gemaakt van welke resultaten zijn behaald met bestaande regelingen voor bodemverbetering.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  16° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  17° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 9°
  10 %
Meer weer