Meer+vraag%2C+minder+aanbod+op+zuivelmarkt
Achtergrond
© Twan Wiermans

Meer vraag, minder aanbod op zuivelmarkt

De vooruitzichten voor de zuivelmarkt blijven positief, blijkt uit de LTO Internationale Melkprijsvergelijking over februari. De gemiddelde melkprijs stijgt voor de negende maand op rij. Gelet op de positieve vooruitzichten door de mogelijke afloop van corona en minder aanbod, is er een positieve tendens.

De berekende voorschotmelkprijzen komen in februari 2021 uit op gemiddeld 33,98 euro per 100 kilo standaardmelk. Dit is een stijging van 0,21 euro ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in februari 2021 ligt overigens 0,22 euro, 0,6 procent, lager dan vorig jaar februari

Sinds mei 2020 is de gemiddelde melkprijs met 1,80 euro per 100 kilo gestegen, een plus van 5,6 procent. De grootste stijger in februari ten opzichte van januari is Glanbia, die 1,07 euro plust. Dit komt door de stijging van vet- en eiwitwaarden in februari. De prijsstijging werd weer wat geremd door een verlaging van de seizoenstoeslag.

Andere stevige stijgers zijn Kerry en Dairygold, met respectievelijk 1,00 en 0,71 euro meer. Ook hier komen de stijgingen voort uit een hogere vet- en eiwitwaardering. Datzelfde geldt deels voor de prijsstijging van 0,72 euro bij FrieslandCampina die ook voor lactose een hogere prijs betaalde. Saputo noteerde een stabiele prijs, de prijsstijging van 0,76 euro is het gevolg van een valuta-effect.

De voerprijzen vormen ook een factor bij de melkproductie

Het Duitse Hochwald laat een opvallende daling zien van 1,00 euro per honderd kilo. Analist Jurgen Jansen van ZuivelNL verwacht dat die prijs in maart weer bijtrekt.De melkaanvoer in Duitsland daalde in januari, net als in andere belangrijke zuivellanden zoals Frankrijk en Nederland, terwijl Ierland en Polen juist een lichte plus lieten zijn. De EU-melkaanvoer in januari was 1 procent lager, nadat in december de groei al afvlakte.

Na een daling van 1,4 procent in januari, volgende in Nederland in februari een verdere daling van 2 procent, gecorrigeerd voor het schrikkeljaar 2020. Dit komt mede doordat februari ook wat kouder was. Mogelijk is er ook een effect van de hoge krachtvoerprijzen dit jaar, maar volgens Jansen is dit effect moeilijk in cijfers om te zetten. 'Al vormen de voerprijzen wel een factor die meespeelt.'


Productiestijging in andere landen

Opvallend genoeg liet de melkproductie in de andere mondiaal belangrijke zuivelexporterende landen in januari een positief beeld zien. Sterke stijging vond wederom plaats in Argentinië en Uruguay, in beide landen steeg de melkproductie 6 procent. De Verenigde Staten noteerden een groei van ruim 2 procent, in lijn met de ontwikkeling in de tweede helft van 2020.

Nieuw-Zeeland zag de melkaanvoer met bijna 1 procent toenemen, een vergelijkbare groei als in december. Australië herstelde sterk in januari met een plus van 3 procent, na stagnatie in het laatste kwartaal van 2020. Het totale volume van de belangrijke zuivelexporteurs, inclusief de EU, lag in januari 0,8 procent hoger dan in dezelfde maand van 2020. Dit komt neer op een plus van pakweg 200 miljoen kilo melk.


Stapje terug in VS

In de Verenigde Staten moest de Class III prijs in februari na de bescheiden stijging van januari weer eenzelfde stapje terugdoen. Deze zakte weer terug op het niveau van december. De daling van de berekende melkprijs in euro's werd enigszins beperkt door een iets sterkere dollarkoers in februari.

Vanuit Nieuw-Zeeland blijven de signalen positief. Begin maart maakte Fonterra daar een opwaartse bijstelling van de melkprijsprognose voor het lopende seizoen bekend. Die komt neer op een plus van circa 1,82 euro.


Positieve vooruitzichten Europa

In Europa zijn de vooruitzichten voorzichtig positief. Zo doet de melkprijs van Arla naar verwachting in maart een stapje van 0,50 euro omhoog, om daarna in april met anderhalve euro door te stijgen. Ook bij FrieslandCampina is zowel in maart als april sprake van een plusje, van respectievelijk 0,20 en 0,70 euro.

De melkprijs van Milcobel stijgt in maart stevig met 2,10 euro. Bij DMK is in maart sprake van herstel naar het niveau van januari met een plus van 0,50 euro en wordt de opwaartse lijn in april naar verwachting verder doorgetrokken met 1,00 euro extra.

Ook de berekende melkprijs van Emmi zal in maart en april naar verwachting verder stijgen ten opzichte van februari. De vanaf februari geldende seizoensheffing drukt bij deze onderneming het absolute niveau van de berekende melkprijs en was mede verantwoordelijk voor een daling van 3,59 euro in februari. Emmi wordt overigens niet meegenomen in het gemiddelde.

Met ingang van januari 2021 zijn de melkprijzen van Capsa met terugwerkende kracht opgenomen in de gemiddelde melkprijs. Hierdoor daalde de gemiddelde melkprijs over de kalenderjaren 2020 en 2019 met zo'n 0,08 respectievelijk 0,15 euro per 100 kilo.

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  15° / 7°
  20 %
Meer weer