Toepassing+aardwarmte+groeit+met+10+procent
Nieuws
© Eigen Foto

Toepassing aardwarmte groeit met 10 procent

Het gebruik van aardwarmte is in 2020 met 10 procent toegenomen ten opzichte van 2019. Vorig jaar werd in Nederland 6,2 petajoule warmte geproduceerd.

Deze stijging is te danken aan de groei in productie van de doubletten die in 2019 in bedrijf zijn gegaan en in 2020 voor het eerst een volledig jaar hebben gedraaid. De nieuwe doubletten zijn robuuster en hebben een grotere capaciteit.

De toepassing van aardwarmte in Nederland in 2020 leverde een besparing van 176 miljoen kuub aardgas. Dit staat gelijk aan het gebruik aan aardgas van 117.500 woningen en een reductie van CO2-emissie van 333.000 ton.


Duurzame energiebron

Aardwarmte wordt voor het grootste gedeelte toegepast in de glastuinbouw. De belangstelling voor aardwarmte als duurzame energiebron voor de verwarming van woningen en de industrie is groot. Belangrijk hierbij is dat het beleid daarvoor beter aansluit met passende stimuleringsmogelijkheden, een effectief vergunningenstelsel en dat warmtenetten beschikbaar komen.

In 2021 gaan drie nieuwe doubletten in productie. Daarnaast staan veertig projecten in de startblokken. Het is essentieel voor de energietransitie dat ook deze projecten de komende vijf jaar worden gerealiseerd.


Regeerakkoord

Voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving wordt er veel verwacht van geothermie. Om opschaling in de glastuinbouw en gebouwde omgeving succesvol te maken, roept de geothermiesector de formateur op drie acties in het regeerakkoord te zetten die essentieel zijn, niet alleen voor geothermie, maar vooral voor de warmtetransitie en het Klimaatakkoord:

• Zet een stimuleringsregeling op die zich specifiek richt op duurzame warmte en het gebruik van warmtenetten: een SDE++ voor de warmtetransitie.
• Start nu een acceleratieprogramma op voor de eerste groep van twintig projecten die klaarstaan. Die zijn nodig om ook een start te maken met de opschaling, vooral naar de gebouwde omgeving.
• Herzie het stelsel van fiscale prikkels voor de energietransitie, in het bijzonder de Opslag Duurzame Energie (ODE). In de praktijk leidt de ODE tot hogere prijzen van duurzame warmte en heeft deze onbedoelde bijwerkingen die remmend uitpakken voor de energietransitie.

De productiecijfers van 2020 zijn verzameld door Geothermie Nederland, de brancheorganisatie van geothermie (aardwarmte).

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 12°
  20 %
 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer