Minder meldingen Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren heeft in 2020 104 meldingen ontvangen en er werden 76 informatie- en adviesvragen gesteld. Dat blijkt uit het jaarverslag. Het aantal meldingen is gelijk aan 2018 en minder dan de 129 in 2019. Het loket vraagt speciale aandacht voor ex-melkveehouders, die zijn overgestapt op vleesvee.

Minder+meldingen+Vertrouwensloket+Welzijn+Landbouwhuisdieren
© Pixabay

Daarbij gaat het vooral om melkveehouders die het in de eigen sector de zaken niet helemaal op orde hebben, waarop de zuivelverwerker de melk weigert. Wanneer zij vervolgens overstappen op vleesvee of jongveeopfok, komen ze na enige tijd in de problemen rond diergezondheid en dierenwelzijn. Deze categorie valt vaak buiten beeld, omdat hier nauwelijks of geen erfbetreders komen.

Als gevolg van de coronapandemie werden ook elders minder bedrijven bezocht en kwamen de meldingen en adviesvragen ongelijkmatig over het jaar 2020 bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren binnen. Dat maakt dit jaar ook moeilijk vergelijkbaar met andere jaren. De coronamaatregelen hadden gevolgen voor de manier waarop en hoe vaak erfbetreders het boerenerf konden bezoeken en signalen van verminderde dierzorg konden zien.


Bezorgde burgers

Tijdens de eerste lockdownperiode ontving het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren gemiddeld minder meldingen. Tijdens de periodes van warm zomerweer ontving het loket gemiddeld meer meldingen van vooral bezorgde toeristen en recreanten in het buitengebied.


Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren krijgt ongeveer evenveel meldingen van burgers als van erfbetreders. Het aandeel meldingen van burgers is de laatste jaren gestegen ten opzichte van erfbetreders. Ruim twee derde van de meldingen van burgers is anoniem, bij erfbetreders is dit 38 procent. Bij een niet-anonieme melding wordt de naam van de melder aan de veehouder bekendgemaakt.


Verschillende diersoorten

Bij de verdeling van de 104 meldingen over de verschillende diersoorten gaat 61 procent over rundvee, in 2019 was dit 56 procent. Dit hoge percentage komt vooral doordat deze dieren buiten lopen. De sectoren paardenhouderij en schapen-/geitenhouderij volgen met respectievelijk 18 en 11 procent. Daarmee is het percentage paarden gelijk aan 2019. Het percentage geiten/schapen ligt in 2020 3 procent lager.

Ook is het percentage meldingen vanuit de varkenssector iets gedaald, van 9 naar 8 procent. Dit is mogelijk het gevolg van de coronapandemie. Omdat de meeste varkens binnen staan, zijn hier ook de meeste meldingen afkomstig van erfbetreders. Dat geldt ook voor de pluimveehouderij, waar maar 2 procent van alle meldingen over gaat.


NVWA meldt 7 procent

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan bij verminderde dierzorg de veehouder doorverwijzen naar het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren, bijvoorbeeld voor advies over het verzorgen van dieren, financieel advies of het inschakelen van maatschappelijke soorten hulp. Met toestemming van de veehouder ontving het loket 7 procent van zijn meldingen via de NVWA.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 15°
  20 %
Meer weer