LTO+mist+economie+in+Green+Deal
Nieuws
© Europese Unie

LTO mist economie in Green Deal

Het tempo om de doelen van de Green Deal in Europa te bereiken, ligt te hoog, vindt voorzitter Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw en Vollegrondsgroenten. 'Ook missen we in de plannen de aandacht voor het economisch perspectief van boeren.'

Volgens de Green Deal zoals die is opgesteld door de Europese Commissie, moet Europa in het jaar 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden. Dat heeft een behoorlijke impact op alle economische sectoren.

Voor de landbouw zijn de meest in het oog springende doelstellingen tot 2030: het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 50 procent, 50 procent minder nutriëntenverlies en 20 procent minder gebruik van meststoffen. Tot slot is het streven om op 25 procent van het Europese landbouwareaal biologische gewassen te telen.


Torenhoge ambities

Het zijn torenhoge ambities, oordeelt Van Wenum. 'We zetten ons als akkerbouwsector vanzelfsprekend in om de milieubelasting van onze teeltsystemen terug te dringen, maar de doelen moeten wel realistisch zijn en het tijdpad ook. Verder blijven we aandacht vragen voor ons verdienvermogen.'


Van Wenum ging deze week tijdens een webinar van LTO Akkerbouw in op de impact van de Green Deal voor de Nederlandse akkerbouw. Daarbij was ook LTO-lobbyist Iris Bouwers aanwezig om een toelichting te geven op de inzet van LTO bij de totstandkoming van de Green Deal.


Ruimte voor onderhandelen

Bouwers legt uit dat LTO niet in een hoekje blijft zitten, maar daadwerkelijk aanschuift bij het ministerie van LNV en in Brussel met de Europese Commissie, Europarlementariërs en overige stakeholders. Zij zegt dat de uitgangspunten voor de Green Deal nog niet in beton zijn gegoten en dus ruimte bieden voor onderhandelen.

'Voor LTO is het verdienvermogen op bedrijfsniveau een belangrijk item. Ook vragen we aandacht voor de tools om gezonde gewassen te telen en voor compensatie als investeringen nodig zijn. Verder pleiten we ervoor dat de beleidsmakers hun doelen bepalen op basis van de wetenschap en niet op gevoel beslissingen nemen.'


Kiloreductie

Over de specifieke doelen in de Green Deal zegt Van Wenum dat hij niet begrijpt waarom is gekozen voor een kiloreductie bij het middelengebruik. Dat zegt volgens hem niets over de impact op het milieu. 'Verder blijven we benadrukken dat het stigmatiseren van kunstmest fout is. Organische mest is voor ons de basis en kunstmest gebruiken we voor het bijsturen. De aanvoer van nutriënten is van belang voor onze productie en daarmee voor het beperken van onze ecologische footprint.'

Tot slot wijzen Van Wenum en Bouwers op de zorgen van LTO over bepalingen in de Green Deal over grondgebruik en natuurontwikkeling en het aandeel biologische landbouw. Het standpunt van LTO is dat er in Nederland voldoende landbouwgrond beschikbaar moet blijven. 'Verder is 25 procent biologisch areaal weinig realistisch. Die ontwikkeling moet je aan de markt laten. Als we meer biologisch willen, dan is eerst de consument aan zet', aldus Van Wenum.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
 • Maandag
  20° / 15°
  50 %
Meer weer