Zeeland aan de slag met 'hoofdpijndossier' faunaschade

De ergernis bij Zeeuwse boeren en tuinders over het melden van faunaschade en de afhandeling daarvan door BIJ12 nam de afgelopen jaren steeds meer toe. Reden voor ZLTO om een enquête te houden onder de leden. Provincie Zeeland gaat met de verbeterpunten aan de slag, zo bleek tijdens een overleg tussen ZLTO en Zeeuwse gedeputeerden.

Zeeland+aan+de+slag+met+%27hoofdpijndossier%27+faunaschade
© Provincie Noord-Holland

'Een echt hoofdpijndossier', zo noemt ZLTO-bestuurder Joris Baecke de gang van zaken rondom het melden en afhandelen van faunaschade in de land- en tuinbouw. 'Het is een klantonvriendelijk systeem van BIJ12. Enerzijds hebben boeren en tuinders te maken met ingewikkeld beleid me veel regels waar je aan moet voldoen voor een schadetegemoetkoming. En maak je één foutje, dan wordt de complete melding afgekeurd. Dat werkt ontmoedigend.'

De faunaschade betreft vooral ganzenoverlast in de akker- en vollegrondstuinbouw en vogelschade in fruit. 'Het afgelopen jaar rezen de problemen die boeren hebben met de systemen, om schade te verhalen en ook de afhandeling door BIJ 12, de pan uit', weet ZLTO-relatiemanager Ko de Regt. 'Vandaar dat we eind vorig jaar een enquête onder Zeeuwse leden hebben gehouden om de problemen die er zijn concreet te kunnen benoemen.'


Schadeafhandeling

De enquête leverde binnen drie dagen meer dan honderd verschillende reacties op. Voor ZLTO aanleiding om weer hierover met de provincie in overleg te gaan. De Regt: 'Het beleid zit bij de provincie en de provincies zijn ook opdrachtgever van BIJ12. Dat is de instantie die de afhandeling van faunaschade regelt.'

Maak je één foutje dan wordt de complete schademelding afgekeurd

Joris Baecke, ZLTO-bestuurder

Aan de hand van verschillende casussen uit de gehouden enquête, kaartte ZLTO de problematiek aan bij gedeputeerden Anita Pijpelink en Jo Annes de Bat. Volgens Baecke is een van de knelpunten dat er met het nieuwe meldsysteem geen koppeling meer is tussen jagers en boeren. De boer kan dus niet zien wat de jager heeft ingevoerd. Daarnaast heeft BIJ12 een eigen portaal en vindt er geen uitwisseling meer plaats van gegevens tussen de melder en BIJ12.


Evaluatie

Tijdens het overleg zijn volgens De Regt afspraken gemaakt 'om echt stappen te gaan zetten in verbetering waar dat kan en moet'. Zo zegde gedeputeerde De Bat toe dat er een goede evaluatie van het beleid nodig is. 'Faunabeheer is nodig, maar het melden en de afhandeling is ingewikkeld. Dit gaan we evalueren.'

ZLTO levert een lijst met concrete voorbeelden van knelpunten aan, zodat de provincie deze kan bekijken en zo nodig monitoren.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  19° / 8°
  0 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  0 %
 • Zondag
  21° / 9°
  0 %
Meer weer