Dertig+boeren+melden+zich+voor+Drentse+opkoopregeling
Nieuws
© Rene Eijsink

Dertig boeren melden zich voor Drentse opkoopregeling

Bij provincie Drenthe hebben zich de afgelopen tijd zo'n dertig Drentse boeren gemeld die belangstelling hebben om het bedrijf te verkopen aan de overheid om zo de stikstofuitstoot naar natuur te verminderen.

In de eerste van drie rondes is voor de regeling in Drenthe 12,4 miljoen euro beschikbaar. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) wil nog niet zeggen hoeveel bedrijven met het geld daadwerkelijk kunnen worden geholpen. 'Maar zeker is wel dat we de stikstofcrisis met deze aankoopregeling niet gaan oplossen.'

Nieuwe aanmeldingen in Drenthe blijven nog mogelijk. Landelijk is de komende drie jaar 350 miljoen euro uitgetrokken voor de regeling. Tussen iedere ronde wordt deze geëvalueerd om te bezien of, waar en hoeveel geld in een nieuwe ronde wordt gestopt.

Bij het beoordelen van de bedrijven die zich vrijwillig aanmelden, bekijkt wordt de provincie hoe dicht deze bij de natuur liggen. Maar een voorkeursbehandeling van piekbelasters, vindt Jumelet moeilijk. Ook omdat er volgens de gedeputeerde geen duidelijke definitie van is. 'We gaan in ieder geval met iedere boer die zich meldt, in gesprek om te kijken hoe serieus het aanbod is. De besteding van het geld moet efficiënt en effectief zijn.'


Innovatie

Jumelet benadrukt bij een presentatie van de provinciale stikstofaanpak dat provincie Drenthe vooral mikt op innovatie om stikstofemissies op de twaalf gevoelige natuurgebieden te verminderen. 'Daarbij kijken we niet alleen naar de landbouw, maar ook de industrie, de transportsector en de bouw moeten een steentje bijdragen.'


Dat de rechtbank Noord-Nederland vrijdag een innovatief ontwikkelplan van een veehouder in Friesland heeft afgeschoten, noemt de Drentse gedeputeerde zuur. 'Wij gaan ervan uit dat we juist via innovaties veel emissiereductie kunnen realiseren.' Of dat voldoende is om de natuurkwaliteit van de twaalf stikstofgevoelige Drentse natuurgebieden op het geëiste niveau te krijgen is overigens hoogst twijfelachtig.


Doelstellingen

Vooral de doelstellingen voor de gebieden Bargerveen, Fochteloërveen en Witterveld lijken veel te hoog gegrepen. Dat wordt in de Drentse stikstofaanpak en door Jumelet zelf ook met zoveel woorden erkend en tegelijk gerelativeerd. 'Het Rijk heeft een resultaatverplichting, wij als provincie een inspanningsverplichting. Maar we zetten daar samen met de andere Drentse partijen wel met elkaar op in', aldus Jumelet.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer