Wetsvoorstel: betaaltermijn grootbedrijf aan mkb naar dertig dagen

De maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) wordt verkort naar dertig dagen. Hiermee wordt de huidige toegestane betaaltermijn gehalveerd en gelijkgesteld aan die van de overheid.

Wetsvoorstel%3A+betaaltermijn+grootbedrijf+aan+mkb+naar+dertig+dagen
© Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Dit staat in het wetsvoorstel dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, mede namens minister Sander Dekker van Rechtsbescherming, dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Keijzer had de wet vorig jaar al aangekondigd. Met dit nieuwe wetsvoorstel wil het kabinet mkb-ondernemingen beter beschermen.

Kleine en middelgrote ondernemers die aan het grootbedrijf leveren, hebben in onderzoeken aangegeven dat er steeds later wordt betaald. Ook blijkt dat de betaaltermijn regelmatig door het grootbedrijf wordt bepaald en in sommige gevallen zelfs eenzijdig wordt verlengd. Dit laatste is sinds de coronacrisis steeds vaker het geval, waardoor kleinere ondernemers extra in de problemen kunnen komen.


Staatssecretaris Keijzer vreest dat veel ondernemers in de knel komen als ze lang op hun geld moeten wachten, zeker nu. 'Het is van belang dat zij tijdig worden betaald en niet instemmen met een onnodig lange betaaltermijn. Laten we elkaar zeker in deze tijden helpen waar we kunnen. Met het verkorten van de betaaltermijn krijgt de mkb'er meer financiële ademruimte, beter zicht op de bedrijfskas en daarmee een grotere kans om de huidige economische crisis door te komen.'


Oneerlijk krachtenveld

Late betalingen hebben een negatieve invloed op de kaspositie en daarmee de levensvatbaarheid van mkb-ondernemingen. Hierbij speelt mee dat mkb'ers over het algemeen beschikken over kleinere reserves en daardoor afhankelijker zijn van een continue cashflow. Dit was al het geval voor de coronacrisis.

Uit cijfers van begin vorig jaar blijkt dat 11 procent van de mkb-ondernemers een langere betaaltermijn heeft geaccepteerd dan waar zij zich prettig bij voelden. Dit gaat om 50.000 mkb-bedrijven. De huidige economische situatie heeft de afhankelijkheid van het mkb ten aanzien van het grootbedrijf verder versterkt.


Onnodig financieringstekort

Een tekort aan werkkapitaal is een van de grootste aanleidingen voor financieringsbehoefte in het mkb. Dit is het vermogen dat de ondernemer gebruikt om zijn productie te bekostigen tot het moment dat daaraan gerelateerde inkomsten binnenkomen. Dit tekort is goed voor maar liefst 21 procent van de financieringsbehoefte, zo blijkt uit de ‘Financieringsmonitor 2019’ van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Daarbij behoort een financieringsaanvraag voor werkkapitaal ook nog eens tot de minst kansrijke aanvragen. De CBS-cijfers tonen aan dat een financieringsgat van 55 miljard euro ten nadele van het mkb kan worden gedempt door de ondernemers 'gewoon' op tijd te betalen.


Onafhankelijk toezicht

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) opende in januari op verzoek van het ministerie van EZK een tijdelijk meldpunt om inzicht te krijgen in het betaalgedrag van grootbedrijven aan mkb. De ACM verzamelt meldingen over grootbedrijven die de wettelijke danwel afgesproken betaaltermijn overschrijden. De resultaten moeten inzicht geven in de omvang van de problematiek en verduidelijken of de problemen zich in bepaalde sectoren concentreren.

Het ministerie van EZK zal de uitkomsten na één jaar evalueren om te bepalen of, aanvullend op de wetswijziging tot wijziging van de maximaal toegestane betaaltermijn, onafhankelijk toezicht moet worden ingesteld.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  0° / -4°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -4°
  20 %
 • Zondag
  3° / -3°
  20 %
Meer weer