Saldo+melkvee+onder+druk+door+duurder+voer+en+lagere+prijzen
Nieuws
© Twan Wiermans

Saldo melkvee onder druk door duurder voer en lagere prijzen

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in november 2020 uit op 12.500 euro. Dit saldo ligt door hogere voerkosten, een lagere melkprijs en veeprijzen 13 procent lager dan dezelfde maand van het voorgaande jaar, meldt Wageningen Economic Research.

De melkprijs (exclusief toeslagen, maar inclusief voorlopige nabetaling) laat over 2019 en begin 2020 een vrij stabiele ontwikkeling zien tussen de 34,5 en 36,70 euro per 100 kilo. In mei daalde de melkprijs voor het eerst onder de 33 euro. In de zomer steeg de melkprijs gestaag en deze kwam in oktober en november uit op 34,4 euro per 100 kilo.

Toch ligt het saldo in november 26 procent onder het niveau van het tienjaarsgemiddelde van de maand en 13 procent onder het niveau van november 2019. Dit komt door hogere voerkosten, een lagere melkprijs en lagere veeprijzen. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.980 liter per koe.


Krachtvoerprijs

De krachtvoerprijs was in 2019 hoger dan in 2018. De stijging zette door tot juni 2020. Daarna daalde deze licht, maar deze liet in november weer een stijging zien. Per saldo is de krachtvoerprijs tot en met november 2020 bijna 2,5 procent hoger dan in 2019. De maisprijs is nog steeds vrij hoog en blijft stijgen. De prijs van hooi stijgt sinds augustus 2019. Het cumulatieve saldo over 2020 ligt ongeveer 12.000 euro onder het niveau van 2019.


Het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo nam in eerste instantie vanaf december 2019 licht toe, doordat de voerprijs lager en de melkprijs op een hoger niveau lagen dan een jaar geleden. Vanaf april was het omgekeerd en lag de voerprijs hoger, de melkprijs lager en namen bovendien de veeprijzen af. Hiermee is het voortschrijdend saldo in november 2020 verder verwijderd geraakt van het langjarig gemiddelde.
Zuivelnoteringen gedaald

De zuivelnoteringen over 2020 ontwikkelen zich divers. De boterprijs en vollemelkpoederprijs liggen respectievelijk 15 procent en 6 procent lager dan het gemiddelde van 2019. Hierbij moet worden opgemerkt, geeft Wageningen Economic Research aan, dat de boternotering ook in 2019 al met bijna een kwart was gedaald en deze daling zich in 2020 voortzette.

De notering van mageremelkpoeder is 7 procent hoger (na een forse stijging van bijna 50 procent in 2019), maar dit komt grotendeels door de hogere prijs aan het begin van het jaar. De prijzen zijn na half maart, onder invloed van de uitbraak van het coronavirus en de ingestelde lockdowns, gedaald.

Vanaf begin juli zijn vooral de boter- en mageremelkpoederprijs flink hersteld. Maar deze prijzen liggen nog niet op het niveau van voor de corona-uitbraak, hoewel de boternotering er nog maar ruim 3 procent onder ligt. Voor boter is 72 procent van de prijsdaling tussen 1 januari en half april na deze datum weer goedgemaakt. Voor magere- en vollemelkpoeder zijn deze herstelpercentages 47 en 37 procent.


Plus in melkaanvoer

In 2020 ligt de melkaanvoer over de eerste negen maanden 1,6 procent hoger. De verwachting is dat over het gehele kalenderjaar de melkaanvoer 1,3 procent hoger zal zijn. De Europese melkproductie ligt over de eerste negen maanden van 2020 1,8 procent hoger dan een jaar eerder.

In 2020 is de Global Dairy Trade, onder andere door de wereldwijde coronacrisis, tot begin mei met 14 procent gedaald, nadat deze in 2019 met 12 procent was gestegen. Vanaf half september vertoont de index weer een stijgende tendens. Deze ligt begin december nog maar 3 procent onder het niveau van begin 2020 en 13 procent boven het dieptepunt van begin mei.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  17° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer