Flinke+subsidiepot+beschikbaar+voor+nieuwe+stalsystemen
Nieuws
© Robin Britstra

Flinke subsidiepot beschikbaar voor nieuwe stalsystemen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt miljoenen euro's beschikbaar voor onderzoek naar innovatieve stalsystemen voor de veehouderij. Wageningen University & Research is tot nu toe betrokken bij 19 van 22 toegekende aanvragen, goed voor een subsidiebedrag van 14,5 miljoen euro.

'Het laat zien dat er dringend behoefte is aan concrete oplossingen om emissies uit de veehouderij terug te dringen en de sector verder te verduurzamen', zegt Ingeborg de Wolf, afdelingshoofd Veehouderij & Omgeving bij Wageningen Livestock Research.

Het gaat om projecten over de volle breedte van de veehouderij. Denk aan emissiebeperkende oplossingen voor melkvee, vleeskalveren, melkgeiten en varkens. Een van de grotere onderzoeksprojecten is een intelligent varkenstoilet binnen het Pigster-concept. Door varkens door toepassing van een intelligent varkenstoilet apart te laten mesten en urineren, kunnen de mest en urine aan de bron direct worden gescheiden en afgevoerd, wat resulteert in significante brongerichte emissiereducties.


Mestrobot

Een ander groot project is 'Duurzaam Den Eelder'. In een innovatief stalsysteem worden de emissies van ammoniak met ruim 60 procent en methaan uit mest met meer dan 95 procent gereduceerd. De methaan wordt gebruikt voor het produceren van groene energie, zodat de CO2-footprint van Den Eelder Zuivel sterk wordt gereduceerd.

De ontwikkeling van een mestverzamelrobot waarmee naast de feces grote hoeveelheden data worden verzameld, staat hier centraal. De hypothese is dat deze mestrobot de stalvloer schoner kan maken en houden dan conventionele schuifsystemen. Daardoor wordt de effectiviteit van ureaseremmers en daarmee het rendement van ammoniakemissiereductie verbeterd.


Andere projecten

Andere projecten waar de subsidie naartoe gaat, zijn bijvoorbeeld de Natuurinclusieve Kringloopstal in Idzega en de scheiding van kalvermest. Het volledige overzicht is te vinden op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVOnl).

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer