NEPG%3A+%27Risico+aardappelmarkt+ligt+te+veel+bij+telers%27
Achtergrond
© Twan Wiermans

NEPG: 'Risico aardappelmarkt ligt te veel bij telers'

De Europese organisatie NEPG adviseert aardappeltelers een goede analyse te maken van hun productiekosten voordat ze een aardappelcontract ondertekenen. 'Als de contractprijs te laag is, kunnen telers beter telen voor de vrije markt of kiezen voor minder areaal', vindt NEPG-bestuurder Bert Timmermans.

'De fritesindustrie wil voor komend jaar wel kunnen beschikken over voldoende aardappelvolume, maar wil daarvoor niet te veel betalen', stelt Timmermans. 'Zoals het nu lijkt, komt het risico van de markt opnieuw op het bord van de aardappelteler te liggen.'

Timmermans is zelf akkerbouwer in Zeeuws-Vlaanderen en zowel bestuurder bij Verenigde Telers Akkerbouw als de North-Western European Potato Growers (NEPG). In zijn toelichting op het persbericht, waarin NEPG aandacht vraagt voor de lagere contractprijzen van aardappelen en de hogere productiekosten, verklaart hij dat aardappeltelers vooral zelf de regie moeten nemen.


Eigen strategie kiezen

'Op dit moment in het seizoen kunnen telers nog voor een eigen strategie kiezen. Of je tekent een contract dat niet genoeg is om de kosten te dekken, of je gaat meer vrije aardappelen telen, of je kiest voor een kleiner areaal.'

Timmermans vindt niet dat telers achteraf al te veel moeten mopperen over hun positie op de aardappelmarkt. 'Het is niet nieuw dat de grootste risico's voor rekening komen van de aardappeltelers. Het is belangrijk dat zij zich daarvan bewust zijn en er zakelijk mee omgaan. Iedereen moet voor zijn eigen bedrijf een goede analyse maken van de productiekosten voordat ze iets ondertekenen.'


• Bekijk de marktprijzen van consumptieaardappelen en pootgoed

Het is volgens Timmermans niet raadzaam om zonder enige zekerheid net zoveel areaal als vorig jaar te poten of om meerjarige contracten af te sluiten met de industrie. 'Dat kun je beter doen als de marktsituatie wat gunstiger is', stelt de bestuurder.

In het persbericht wijst NEPG ook op de zorgwekkende financiële situatie op diverse akkerbouwbedrijven in de West-Europese landen. De kosten voor de teelt en bewaring van aardappelen zijn de laatste jaren snel gestegen.

Verder hebben telers soms stevig moeten investeren in bijvoorbeeld beregeningsinstallaties of nieuwe bewaarsystemen op basis van de nieuwe kiemremmers. Daartegenover staan de laatste jaren vaak tegenvallende opbrengsten vanwege met name droogte en de wegval van vraag na de uitbraak van corona, afgelopen jaar.


Fritesindustrie in spagaat

Overigens begrijpt Timmermans wel dat de fritesindustrie ook in een spagaat zit. De verwerkers willen volgens hem kunnen beschikken over voldoende grondstof en zitten daarom niet te wachten op een areaalkrimp. 'Als we kijken naar de investeringen in productielijnen in Nederland en omringende landen, is het wel duidelijk dat de industrie op termijn meer aardappelen nodig heeft.'

Aan de andere kant is het nog onduidelijk hoe het met corona afloopt en hoe snel de markt zich herstelt, aldus Timmermans. 'We kunnen wel spreken over perspectief, maar vanwege corona is er veel onzekerheid. Als aardappelsector moeten we deze hobbel samen nemen. Daarbij hoort ook het samen delen van de risico's.'

Overigens constateert ook NEPG dat voor vrije aardappelen de prijzen vanaf de jaarwisseling zijn verdrievoudigd vanwege het aantrekken van de vraag. De noteringen voor fritesaardappelen bij PotatoNL en op de termijnmarkt van EEX in Leipzig bevestigen dat beeld.Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer