LTO boos over beperkingen pachters waterschap Vechtstromen

LTO Noord zegt te balen van het besluit van waterschap Vechtstromen om op hun 250 hectare pachtgronden het gebruik van glyfosaat niet meer toe te staan. Ook wordt de teelt van uien, lelies en andere bollen toch in de ban gedaan, blijkt uit de besluitenlijst van het waterschap. De aanpassingen in het pachtbeleid van het waterschap leiden tot veel boze reactie's onder boeren, meldt de landbouworganisatie.

LTO+boos+over+beperkingen+pachters+waterschap+Vechtstromen
© Koos v.d. Spek

Over de teeltverboden is verwarring ontstaan. Volgens bestuurder Wilbert Siebring van de fractie Landbouw in het waterschap is in de bestuursvergadering van 17 februari door dagelijks bestuurder Wim Stegeman wel degelijk toegezegd dat de teeltverboden voor uien en bollen eruit zouden worden gelaten. 'Misschien dat dit later in de uitvoeringsagenda nog wordt rechtgezet', zegt Siebring.

Waterschap Vechtstromen komt waarschijnlijk later vandaag met een reactie. De communicatie rondom de besluitvorming door Vechtstromen is volgens LTO Noord 'niet om over naar huis te schrijven'. 'Afgelopen vrijdag is, tijdens een overleg met de waterschapsbestuurders, het niet meer mogen gebruiken van glyfosaat op pachtgronden terloops benoemd. En er is niets gezegd over wat de overige maatregelen zijn voor wat betreft het uit te voeren grondbeleid', vertelt LTO-regiobestuurder Nicole Koks.


Strategische gronden

'Daarna werd het besluit nog wat vergoelijkt door te zeggen dat het alleen over 'strategische gronden' ging en niet over alle gronden binnen het werkgebied van Vechtstromen. Er is dus nog heel veel onduidelijk rondom dit belangrijke thema', geeft Koks aan.

Ook het feit dat de pachters zelf nog niets over deze besluiten hebben gehoord, is slecht gevallen bij LTO Noord. 'Wij roepen het waterschap op tot heldere en duidelijke communicatie en betrokkenheid bij hun pachters', vult collega-regiobestuurder Brenda Timmerman aan.


Schouwpaden

Binnen het gebied van Vechtstromen gaat het om circa 250 hectare, waarvan nu de pachtvoorwaarden zijn gewijzigd. Naast voorwaarden over teelt en gewasbeschermingsmiddelen, is ook de termijn van de pacht veranderd. Zo mag nog maar vier jaar achtereenvolgend worden gepacht en mogen pachters op schouwpaden geen bemesting en gewasbescherming meer toepassen.

Annemarie Breukers, beleidsadviseur Gezonde Planten van LTO Nederland, wijst erop dat LTO, de Unie van Waterschappen en een groot aantal andere partners afspraken hebben gemaakt om samen een transitie naar weerbare teelt met minder chemie en emissies te realiseren. 'Het besluit van waterschap Vechtstromen staat daar haaks op.'


Verontruste geluiden

Ook uit andere regio's en sectoren komen verontruste geluiden over dit besluit, stelt Breukers. 'Er wordt al langer politieke druk uitgeoefend op het inperken van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De wettelijke toelating door het College van toelating (Ctgb) zou daarin leidend moeten zijn. Dat publieke grondeigenaren deze nu steeds vaker op creatieve wijze weten te omzeilen, is een zorgelijke ontwikkeling.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  17° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
Meer weer