LLTB en waterschap Limburg wijzen op noodzaak van stuwen

Het lijkt op het eerste gezicht een vreemd moment om waterbeschikbaarheid aan te kaarten, nu de regen met bakken uit de hemel valt en de Maas moeite heeft met de hoeveelheid water. Toch denkt LLTB-bestuurder Peter van Dijck dat we het er juist nu over moeten hebben.

LLTB+en+waterschap+Limburg+wijzen+op+noodzaak+van+stuwen
© Maartje van Berkel

'Nu valt de regen en van dat moment moeten we profiteren', stelt Van Dijck. 'Je kunt er de klok op gelijk zetten dat in de zomer de discussie over water weer oplaait. De berichten over de grondwaterstand, de discussie over onttrekken en beregenen; je kunt erop wachten.'

Maar juist dat wachten is volgens de LLTB-bestuurder wat we niet moeten doen. 'Dit is het moment om water zoveel mogelijk vast te houden. Daarmee bedoel ik passend binnen de bedrijfsvoering.'


Meer controle

Vooral in Noord- en Midden-Limburg proberen de LLTB en waterschap Limburg zoveel mogelijk boeren en tuinders te doordringen van de noodzaak van (boeren)stuwen in de waterlopen langs hun percelen. 'Daar hebben we allemaal baat bij', zegt Van Dijck. 'Hoe meer stuwen, hoe meer controle we hebben over onze eigen waterhuishouding.'

Dit is het moment om water zoveel mogelijk vast te houden

Peter van Dijck, LLTB-bestuurder

Jarenlang was het Limburgse watersysteem geënt op zoveel mogelijk water afvoeren, maar door de klimaatverandering is juist het conserveren van water in natte perioden steeds belangrijker geworden. Alleen op die manier kunnen we er in droge perioden voor zorgen dat er water beschikbaar is.


Steentje bijdragen

'Nu zichtbaar water conserveren is een goede manier om aan de buitenwereld te laten zien dat wij ons steentje bijdragen. Dat maakt de discussie in de zomer voor ons misschien ook wat gemakkelijker', verwacht de LLTB-bestuurder.

'Als we dan kunnen aantonen wat wij in de winter aan waterconservering hebben gedaan, hebben we sterke argumenten. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk collega's zich bij het waterschap melden voor een stuw.'


Discussie over beregening

Het bevreemdt Van Dijck dat er discussie is over beregening. 'Ik begrijp dat onze onttrekkingen door de beregening zichtbaarder zijn dan die van de industrie, maar wij onttrekken slechts een fractie van wat we sowieso al opvangen op onze percelen en we beregenen niet voor de lol. Het gaat om voedselvoorziening. Vreemd dat we dat moeten blijven uitleggen. Maar als dat nodig is, zullen we dat elke keer doen.'

Volgens de LLTB-bestuurder doen agrariërs al veel aan waterconservering met peilgestuurde drainage en bestaande boerenstuwen. 'Hierdoor is het afgelopen winterseizoen, samen met het waterschap, gelukt om de grondwaterstanden vrijwel overal weer op normaal peil te krijgen, ondanks twee droge zomers.'


Melkveehouder Edwin Kurstjens uit Montfort heeft onlangs gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een gratis stuw te laten plaatsen door het waterschap. 'Door de neerslag van de afgelopen weken kon de stuwput meteen goed worden gebruikt. Het water wordt nu niet meteen afgevoerd naar de Vlootbeek, maar krijgt meer tijd om te infiltreren in de bodem.'


Klimaatrobuust watersysteem

Waterschapsbestuurder Har Frenken is pleitbezorger van een klimaatrobuust watersysteem. 'Gelukkig raken we steeds meer af van het oude denken dat we last hebben van water. Maar er is nog een flinke weg te gaan. Op jaarbasis valt er voldoende neerslag. Ook dat is veranderend klimaat. De truc is om dat water vast te houden waar het valt en te laten infiltreren in de bodem.'

Volgens Frenken ligt deze opgave niet alleen op het bord van de landbouw, maar van iedereen. 'Van de inwoner die zijn regenpijp afkoppelt tot de agrariër die een boerenstuw plaatst. Ook andere partijen doen mee met de actie van extra stuwen tegen droogte. Waterschap Limburg heeft met gemeenten, terreinbeherende instanties en natuurorganisaties afspraken gemaakt over de plaatsing van extra stuwen. Vraag dus een gratis stuw aan.'


Opgave gebruik oppervlaktewater

Waterschap Limburg gaat de komende jaren fors investeren in langetermijnmaatregelen tegen droogte en in een optimale wateraanvoer in Midden- en Noord-Limburg. Het huidige wateraanvoersysteem is volgens waterschapsbestuurder Har Frenken dringend aan renovatie toe. 'Het is belangrijk nog meer grip te krijgen op de beschikbaarheid van oppervlaktewater. Daarom doen we een beroep op alle agrariërs die een vergunning hebben voor onttrekking van oppervlaktewater om op www.waterschaplimburg.nl/agrariers de waterbehoefte oppervlaktewater in te vullen. Daar waar geen waterbehoefte is, zal het het waterschap ook niet investeren.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  9° / 7°
  95 %
 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 9°
  90 %
Meer weer