Bezwaren tegen drempels in ruggenteelt

Nu de uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn in gang is gezet, lopen boeren tegen praktische bezwaren aan. Vooral voor de verplichte drempels in de ruggenteelt zouden zij graag een alternatief zien. Dit is ook voorhanden.

Bezwaren+tegen+drempels+in+ruggenteelt
© Twan Wiermans

Voor de doelen in het actieprogramma was destijds een meerderheid te vinden in de Tweede Kamer. Nu het ministerie deze heeft vertaald naar regelgeving stuit de praktische uitvoerbaarheid daarvan ook in het parlement op bezwaren.

VVD, CDA, SGP, PVV en FvD willen dat Schouten het artikel dat de drempels voorschrijft weer schrapt. Het staat een geïntegreerde teelt in de weg, aldus de partijen. En de drempels in de ruggenteelt maken bijvoorbeeld ook mechanische onkruidbestrijding onmogelijk.


Standpunt LTO

Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en Water, sluit zich aan bij deze kritiek. ‘Wij zijn ook voorstander van het beperken van afspoeling, maar hoe het ministerie het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn heeft uitgewerkt in voorschriften valt dan wel tegen. Het ministerie heeft veel te weinig gedaan met onze suggesties.’

Met de kaasschaaf is geen nieuwe stap voorwaarts te maken

Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en Water

Een alternatief voor de drempels zou het toestaan van een woeltand zijn die de grond tussen ruggen losser maakt. Daardoor kunnen voedingsstoffen makkelijker in de bodem zakken, in plaats van ervan af te spoelen.


Individuele bedrijven

Van Dongen rekent erop dat er bij het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn, waarvan de eerste schetsen op papier staan, meer rekening wordt gehouden met de situatie op individuele bedrijven.

Wel ziet de LTO-portefeuillehouder in de voorstellen dat het ministerie nog op twee gedachten hinkt. ‘De overheid moet het denken in generieke maatregelen loslaten. Het schaven met een kaasschaaf aan de manier van telen is wel ten einde gekomen. De winst die daarmee te behalen viel, is binnengehaald. Een nieuwe stap voorwaarts is daarmee niet meer te maken.’

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer laat volgens Van Dongen zien wat er te behalen is met een individuele aanpak op bedrijfsniveau. In de toekomst zal er meer moeten worden gemeten om in kaart te brengen wat de bijdrage is van een bedrijf aan een nitraatprobleem in een gebied. Per regio kan dan worden bekeken wat de beste aanpak is.


Doelen bereiken met maatwerk

‘Is er ergens te veel afspoeling, dan moet je daar maatregelen treffen die uitvoerbaar, betaalbaar en effectief zijn. Dat kan bijvoorbeeld door het bouwplan te wijzigen, maar ook door lokaal een bufferstrook in te passen’, legt Van Dongen uit. ‘Laat de ondernemer hier de keuze maken. Zo pak je risicoplekken effectief aan. Overal bufferzones aanleggen is een disproportionele maatregel die een grote impact heeft op bedrijven. Met maatwerk kun je ook heel veel doelen bereiken.’


Binnenkort stopt Van dongen als LTO-portefeuillehouder Bodem en Water. Hij heeft deze dossiers dan ruim drie jaar onder zijn hoede gehad. Toen hij net aantrad, zorgde de berichtgeving over mestfraude voor veel opschudding.


Tekst gaat verder onder kader

Onvoldoende onderzoek naar nut van drempels

Volgens Wageningen University & Research is er onvoldoende kennis beschikbaar over het nut van drempels tegen uitspoeling in de ruggenteelt. Er heeft enkel experimenteel onderzoek plaatsgevonden in een niet-representatief gebied voor Nederland, namelijk alleen in hellende, erosiegevoelige gebieden. Er zijn geen gegevens bekend over de effectiviteit van de drempels op vlakke percelen. Kamerleden vrezen dat de maatregel zorgt voor een hogere regeldruk en een hoger gebruik van chemische onkruidbestrijding.

Volgens Van Dongen is het vertrouwen in de sector wel teruggekeerd. ‘We hebben ingezet op meer transparantie in de mestketen, door te laten zien wat we doen. En door zelf actief de kar te trekken, door in te zetten op borging via certificering en digitalisering. Maar dat moet de overheid wel goed laten landen in de praktijk. Je merkt dat ze het nog altijd lastig vinden om op bedrijfsniveau te beoordelen. Maar het is wel de inzet van LTO om het zevende actieprogramma meer in lijn te krijgen met de boerenpraktijk.’

Demissionair LNV-minister Carola Schouten schreef deze week aan de Tweede Kamer dat zij zelf in het zevende actieprogramma ook inzet op een gebiedsgerichte aanpak. Zij wil daarbij integraal kijken naar de opgaven voor waterkwaliteit en -kwantiteit en bodemkwaliteit.

‘Daarbij wordt lokaal gekeken wat de problemen en mogelijke oplossingen zijn’, aldus Schouten. ‘Uiteraard houd ik verder bij het opstellen van het actieprogramma oog voor de andere trajecten die spelen, zoals de klimaat- en stikstofopgave en de inzet gericht op overschakeling naar kringlooplandbouw.’


Boer start actie tegens verplichting drempels

De Zeeuwse akkerbouwer Martijn van der Bijl is onlangs een actie gestart tegen de verplichte maatregel om drempels aan te leggen in percelen met ruggenteelten. Hij wordt daarbij ondersteund door de LTO-vakgroep Akkerbouw. Via sociale media, zoals Twitter en Facebook, wil Van der Bijl de zinloosheid van de maatregel aankaarten. ‘Het probleem met zinloze maatregelen is dat ze resulteren in nog meer nieuwe maatregelen, omdat het gewenste effect op in dit geval de waterkwaliteit uitblijft’, verklaart de akkerbouwer.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  2° / -1°
  5 %
 • Maandag
  4° / 2°
  20 %
 • Dinsdag
  5° / 3°
  5 %
Meer weer