Veel+politici+willen+drempelmaatregel+schrappen
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Veel politici willen drempelmaatregel schrappen

De verplichting tot het aanbrengen van drempels in de ruggenteelt staat een geïntegreerde teelt van pootaardappelen in de weg. Daarom moet landbouwminister Carola Schouten deze maatregel schrappen. Helma Lodders (VVD), Jaco Geurts (CDA), Roelof Bisschop (SGP), Barry Madlener (PVV) en Wybren van Haga (Forum voor Democratie) hebben daarom aan de minister vragen gesteld.

De indieners van deze vragen laten zien dat er een meerderheid is om het betreffende artikel 8b uit het Besluit gebruik meststoffen te schrappen. Het indienen van moties is door de coronamaatregelen beperkt.

De leden van VVD, CDA, SGP, PVV en Forum voor Democratie willen dat Schouten het artikel schrapt, omdat het een geïntegreerde teelt in de weg staat. Drempels in ruggenteelt maken bijvoorbeeld mechanische onkruidbestrijding onmogelijk, terwijl dit juist een van de doelstellingen is in de geïntegreerde teelt. Ook de selectie van pootaardappelen met mechanische ondersteuning wordt door de maatregel onmogelijk.


Kennishiaten

Al eerder heeft Wageningen University & Research aangegeven dat er een aantal kennishiaten zijn. Er heeft enkel experimenteel onderzoek plaatsgevonden in een niet-representatief gebied voor Nederland, namelijk alleen in hellende, erosiegevoelige gebieden. Er zijn geen gegevens bekend over de effectiviteit van de drempels op vlakke percelen. De maatregel kan volgens de politici zorgen voor het verhogen van de regeldruk, het stimuleren van chemische onkruidbestrijding en het ontstaan van onwerkbare situaties.


Boeren maken zich ernstig zorgen over de verplichting tot het aanbrengen van drempels in de ruggenteelt. Voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw zegt dat LTO al vanaf het begin ageert tegen de maatregel. 'Het is duidelijk dat het effect beperkt is of niet bekend en dat de maatregel alleen maar zorgt voor extra kosten. Als alternatief hebben wij de bewerking van land met een woeltand voorgesteld om de infiltratie van regenwater te stimuleren.'


Onbegrijpelijk

Van Wenum is aangenaam verrast over de vrijstelling die de biologische sector heeft gekregen voor het aanleggen van de drempels in verband met de aandacht die deze sector heeft voor de bodemkwaliteit. Maar hij vindt het onbegrijpelijk dat reguliere telers die hun bodem op eenzelfde wijze verzorgen, deze vrijstelling niet krijgen. 'Dat riekt naar rechtsongelijkheid', stelt de akkerbouwvoorman.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  17° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer