LTO Noord: 'Toekomstbeeld Krimpenerwaard weinig rooskleurig'

De Omgevingsvisie Krimpenerwaard biedt een weinig rooskleurig toekomstbeeld voor de landbouw in de gemeente. Vooral het bestaansrecht van de melkveehouderij wordt ondermijnd. Dat stelt LTO Noord-afdeling Krimpenerwaard die een zienswijze op het ontwerpplan heeft ingediend.

LTO+Noord%3A+%27Toekomstbeeld+Krimpenerwaard+weinig+rooskleurig%27
© Dirk Hol

Gemeente Krimpenerwaard ziet extensiveren als harde voorwaarde voor boeren om toekomstperspectief te hebben. Dat ziet LTO Noord-afdeling Krimpenerwaard anders.

'Een rendabele bedrijfsvoering moet mogelijk zijn voor de korte en lange termijn. Alle bedrijven moeten een zekere omvang hebben om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op diverse terreinen, maar ook om toekomstige investeringen te kunnen blijven doen om zo het bedrijf levensvatbaar te houden voor de volgende generatie', schrijft afdelingsvoorzitter Cees Verhagen.


Sterk agrarische gemeente

Krimpenerwaard is een sterk agrarische gemeente, waar 8.000 van het totaalaantal van 13.000 hectare in eigendom of gebruik is van de land- en tuinbouw.

LTO Noord-afdeling Krimpenerwaard vreest dat het doel van extensivering in de omgevingsvisie tot gevolg heeft dat agrariërs in hun bestaansrecht worden ondermijnd.


Onwenselijke aantasting

'Dat is een zeer onwenselijke aantasting van de fundamenten van een gezonde landbouwsector is. In deze omgevingsvisie wordt er alleen van agrarisch ondernemers extensivering gevraagd en niet van andere ondernemers in het gebied. Bovendien is het gemiddelde agrarische bedrijf in de Krimpenerwaard niet intensief, wel grondgebonden en doet aan weidegang.'

De LTO Noord-afdeling pleit ervoor dat het begrip extensivering in de omgevingsvisie wordt vervangen door 'een gezonde rendabele grondgebonden landbouw'.


Aantasting eigendom

De agrariërs in de gemeente vrezen onder meer ook voor de aantasting van eigendomsrechten. Zo stelt de gemeente voor om agrarisch gebied te vernatten om bodemdaling tegen te gaan. Dit zou voor boeren kunnen betekenen dat hun grond in waarde vermindert. De keuze om een peilverhoging in te voeren, zou een keuze van het Rijk moeten zijn, vindt LTO Noord.

Voorts blijkt uit de ingetekende kaart van het gebied dat er volgens de omgevingsvisie nog diverse agrarische gebieden moeten worden onttrokken aan de sector. 'Wij willen erop wijzen dat 2.250 hectare agrarisch gebied al een andere bestemming heeft. Het overgrote deel hiervan is nog niet ingericht. Om dan nu alweer met excessieve grondclaims te komen in de omgevingsvisie, lijkt ons prematuur en voorbarig', aldus Verhagen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  14° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 5°
  40 %
 • Vrijdag
  16° / 5°
  20 %
Meer weer