Verouderde Brabantse stallen belangrijk onderdeel stikstofplan

De verplichte verduurzaming van verouderde veestallen in 2024 moet een substantiële bijdrage leveren aan de terugdringing van de stikstofuitstoot in Noord-Brabant. Dat blijkt uit de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) die de provincie woensdag presenteerde.

Verouderde+Brabantse+stallen+belangrijk+onderdeel+stikstofplan
© Olaf Smit

'Stikstof is niet alleen het probleem van de agrarische sector', zegt gedeputeerde Erik Ronnes (Ruimte en Wonen) in een toelichting op het plan. De provincie wil dat elke sector de komende jaren bijdraagt aan het terugdringen van de stikstofuitstoot.'Ik heb in aanloop hiernaartoe met veel belangengroepen aan tafel gezeten en ik proef draagvlak voor een integrale aanpak', stelt Ronnes. Niettemin vindt de gedeputeerde het logisch dat de sector die verantwoordelijk is voor de meeste stikstofuitstoot proportioneel het meeste bijdraagt. Dat is in Brabant de landbouw.

Stikstof is niet alleen het probleem van de agrarische sector

Erik Ronnes, gedeputeerde provincie Noord-Brabant

Substantiële bijdrage

Volgens de gedeputeerde gaat de verplichte verduurzaming van verouderde veestallen in 2024 een substantiële bijdrage leveren aan het terugdringen van de stikstofuitstoot in de provincie.

Verder noemt hij intern en extern salderen als de belangrijkste elementen om te zorgen dat economische en maatschappelijke ontwikkelingen door kunnen gaan zonder dat de depositie stijgt. 'Dat is echter geen makkelijke puzzel om te leggen.'


Stikstofneerslag

Er zijn al aanvragen binnengekomen. Stikstofruimte wordt vooral aangeboden door agrariërs, de vraag komt uit meerdere sectoren: industrie, agrarische sector, infrastructuur (wegenaanleg). Ook zijn volgens de provincie 'bronmaatregelen' nodig om de stikstofuitstoot te verminderen en de stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden verder naar beneden te brengen.

Het plan noemt een aantal voorbeelden voor de agrarische sector: natuurinclusieve landbouw, de biodiversiteitsmonitor, VABimpuls en het stimuleren van beweiding en extensivering. 'We zien in de praktijk dat de agrarische sector al op een innovatieve manier bezig is met het nemen van maatregelen', aldus de gedeputeerde.


Vrijwilligheid

Komend jaar wil de provincie alle zestien natuurgebieden die gebukt gaan onder de stikstofuitstoot in kaart hebben gebracht. In de zogenoemde gebiedsgerichte aanpak die volgt, staat vrijwilligheid vooralsnog voorop.

'De uitvoering gaan we nadrukkelijk vormgeven in samenwerking met partijen in de aangewezen Natura2000-gebieden', verzekert Ronnes. De effecten van de maatregelen worden vervolgens in beeld gebracht via stikstofanalyses. Afhankelijk van de uitkomst wordt duidelijk of op termijn aanvullende maatregelen nodig zijn.


Niet in beton gegoten

De gedeputeerde benadrukt dat de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) niet in beton is gegoten. BOS 1.0, zoals het plan ook wel wordt genoemd, zal worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en ervaringen. Voor de uitvoering ervan zijn de middelen voor 2021 al gereserveerd.

De provincie trekt 5,7 miljoen euro uit, maar zegt er nadrukkelijk bij dat er meer middelen beschikbaar zijn uit andere programma's die bijdragen aan de stikstofaanpak. Het Rijk stelt 53 miljoen euro ter beschikking ten behoeve van de landelijke opkoopregeling voor piekbelasters. En ook Europa draagt de komende jaren financieel bij.


2030

In 2030 moet de stikstofaanpak van het Rijk zijn beslag hebben gekregen, ook in Brabant. Dan is 50 procent van de uitstoot gereduceerd. Maar omdat Noord-Brabant aanvullende maatregelen neemt om de stikstofneerslag verder omlaag te brengen, verwacht Ronnes dat de positieve effecten op de natuur al eerder zichtbaar zullen zijn.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer