Rechter%3A+streng+Brabants+veehouderijbeleid+was+legitiem
Nieuws
© Jasper Schel

Rechter: streng Brabants veehouderijbeleid was legitiem

Provincie Noord-Brabant mocht de eisen voor stalsystemen aanscherpen om de stikstofemissie versneld terug te dringen. Wel moet er beter worden gekeken naar de gevolgen voor bedrijven op grotere afstand van Natura 2000-gebieden. Dat is het oordeel van de rechtbank in Den Haag in de rechtszaak die ZLTO en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) tegen de provincie hadden aangespannen.

Bij ZLTO heerst teleurstelling over de langverwachte uitspraak. 'We vinden het jammer dat de rechter het in beginsel acceptabel vindt om de eisen voor stalaanpassingen van 2028 naar voren te halen', reageert ZLTO-bestuurder Janus Scheepers. 'Dit was voor ons de inzet van en aanleiding voor deze rechtszaak.'

De uitspraak van de rechter zet wel vraagtekens bij het generieke veehouderijbeleid van de provincie en vindt dat er beter naar de gevolgen voor individuele boeren moet worden gekeken. Scheepers: 'Wij lezen hierin dat de rechter goed naar de bezwaren van de Brabantse veehouders heeft geluisterd. De rechter heeft echt gekeken naar de onevenredige gevolgen van het veehouderijbeleid op het boerenerf en of investeringen in verhouding staan tot de milieuwinst.'


Vervolgprocedure

De investeringen van boeren moeten volgens de rechter opwegen tegen de effecten voor Natura 2000-gebieden. Daarbij moet in acht worden genomen of er compensatie wordt geboden aan deze ondernemers. 'Voor de individuele deelnemers moet in een eventuele vervolgprocedure worden beoordeeld of in hun geval de investeringen opwegen tegen de effecten voor de natuur.'

Het beleid in Noord-Brabant is nog steeds een stuk strenger dan de aangekondigde landelijke maatregelen. 'Dat blijft onrechtvaardig voelen', stelt de ZLTO-bestuurder. 'Temeer omdat we vanuit het meerjarenplan 'Boeren hebben een oplossing' nadrukkelijk een bijdrage leveren aan een gestaag dalende uitstoot van stikstof. Die verantwoordelijkheid voelen wij nadrukkelijk.'


Rekening bij boeren

ZLTO en haar leden onderkennen volgens Scheepers de noodzaak om het stikstofprobleem aan te pakken, maar vinden dat de rekening nu vooral bij boeren wordt gelegd. 'Naast de provinciale aanpak hebben veehouders te maken met landelijke maatregelen, zoals de actuele voermaatregel die melkveehouders boven het hoofd hangt. Veel veehouders zullen de komende jaren een keuze moeten maken tussen risicovol blijven investeren of met pijn in het hart stoppen.'

Toch heeft de rechtszaak, samen met de lobby in het provinciehuis in Den Bosch en de protestacties, er volgens de ZLTO-bestuurder voor gezorgd dat het nieuwe college meer oog en oor heeft voor de knelpunten waar Brabantse veehouders tegenaan lopen. Met als belangrijkste winstpunt het verplaatsen van de deadline voor stalaanpassingen van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024.


Steun

Maar ondanks deze tegemoetkoming vindt ZLTO dat Brabantse veehouders onevenredig zwaar worden getroffen door dit beleid. 'Wij gaan ervan uit dat de provincie deze uitspraak in overleg met de sector gaat betrekken bij de behandeling van de interim-omgevingsverordening, waar de veehouderijregels definitief worden vastgelegd. Onze leden kunnen altijd rekenen op onze steun en het advies van onze specialisten.'


ZLTO beraadt zich samen met de individuele deelnemers in deze rechtszaak op de vervolgstappen en zet het overleg met de provincie voort. 'Voor nu danken wij alle veehouders die met ZLTO deze procedure hebben gevoerd hartelijk voor hun inzet tot nu toe. Ze steken namens alle leden hun nek uit.'Weer

 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  16° / 5°
  20 %
Meer weer