Tijdelijk koeien inleveren tegen vergoeding

Aan de vooravond van het mestdebat hebben LTO Nederland, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en De Natuurweide dinsdag een alternatief plan gelanceerd om de mestafzetcrisis te beteugelen.

Tijdelijk+koeien+inleveren+tegen+vergoeding
© Marcel Berendsen

De partijen stellen voor om het eiwitgehalte in koeienvoer te verlagen. Dat is effectief om het stikstofoverschot via mest te beperken. Melkveehouders en de verwerkende industrie kunnen dit borgen en monitoren.

Een tweede maatregel, die op korte termijn druk van de mestmarkt moet halen, is een tijdelijk versnelde daling van het aantal stuks melkvee. Het plan voorziet dit voor 2025 en 2026. Melkveehouders die hieraan meedoen, krijgen dan een premie per dier. Bij de mogelijke korting op de fosfaatrechten die in 2027 op de sector afkomt, worden ze dan naar verhouding ontzien. Die verlaging van de nationale mestplafonds is al onderdeel van de Meststoffenwet. Deze tijdelijke maatregel is nodig totdat innovaties, zoals renure een verdere daling van de melkveestapel niet meer nodig maken.

Voor de biologische sector, die eerder een tekort dan een overschot aan mest heeft, moeten aparte werkbare afspraken worden gemaakt. Een derde maatregel die op korte termijn een beperkt effect kan hebben, is onbenutte mestverwerkingscapaciteit inzetten. Er moet voor worden gezorgd dat vergunde installaties worden gebouwd.


Afromen rechten

Voor de lange termijn moet volgens de partijen afroming van fosfaatrechten voor melkvee met 30 procent bij overdracht buiten de familie voor een daling van het overschot zorgen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de impact van deze maatregel voor jonge boeren.

Ten slotte ziet de sector de noodzaak om de brede opkoopregeling uit te breiden met een 'brede regeling structuurversterking'. Grond van opgekochte bedrijven moet daarbij gebiedsgericht worden ingezet voor verduurzaming van de land- en tuinbouw. Dit plan moet volgens de vier betrokken partijen voldoende zijn om te komen tot een overgangsregeling voor de derogatie, waardoor er tot eind 2027 op grasland 230 kilo stikstof uit dierlijke mest mag worden opgebracht.

Agractie Nederland ziet geen brood in dit plan. De boerenactiegroep wil opschorting van de derogatie en een goed en volledig pakket zonder aan te geven wat dit dan inhoudt. Wel is volgens Agractie de dierlijke mest nodig om de bodem te voeden. Dit kan niet met kunstmest.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  18° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  80 %
Meer weer