Stortelder%3A+%27Vraaggestuurd+naar+eerlijke+vleesprijs%27
Nieuws
© Hans Prinsen

Stortelder: 'Vraaggestuurd naar eerlijke vleesprijs'

Frans Stortelder is bij Vion de man die zich al jarenlang hard maakt voor vraaggestuurde ketens. Alleen langs die weg kan een eerlijke prijs onstaan, zegt Stortelder in een intervieuw met Varkens.nl.

Een keten begint, schetst Stortelder met de wensen van de klant. Alle partijen in de keten communiceren met elkaar om het proces daarop af te stemmen. Clusters varkenshouders koppelen aan afnemers in specifieke product-marktcombinaties, maakt efficiënt differentiëren tussen producten mogelijk. Die krijgen meerwaarde en er ontstaat een hechtere relatie tussen vraag en aanbod.

'Dat is cruciaal om te onderhandelen over een eerlijke prijs', geeft hij aan. In een open vleesmarkt noemt Stortelder het moeilijk om structureel een redelijke prijs te bedingen voor homogene bulkproducten. 'Wij zien geregeld relatief grote prijsverschillen, soms wel 10 tot 15 procent in de opbrengstprijs tussen verschillende product-marktcombinaties als je die over een langere periode vergelijkt.'

Dat is veel geeft Stortelder aan, in een sector waar je over centenmarges spreekt. 'Een eerlijke prijs begint bij productontwikkeling en het versterken van de marktpositie van onze ketens. Dat is de kern van het creëren van vraaggestuurde ketens.'


Vierkantsverwaarding

Van het varkensvlees gaat 30 procent richting retail. De overige 70 procent gaat als grondstof naar de vleeswarenindustrie. Stortelder: 'Waar je aan de kant van retail specifieke concepten moet bouwen, zul je aan de kant van vleeswaren vooral moeten kijken naar grondstofspecificaties. Ben je daar goed in dan vind je zo een groot aantal product-marktcombinaties die je zou kunnen bedienen.'

De kunst is, vervolgt Stortelder, om de juiste partijen te koppelen. Sommige varkenshouders zijn beter gepositioneerd om te produceren voor segmenten waar een hoog aandeel mager vlees essentieel is, anderen passen weer beter bij segmenten die behoefte hebben aan robuuste grondstoffen. Het succes hangt volgens Stortelder af van betrouwbaarheid, traceerbaarheid en het minimaliseren van faalkosten.


Blockchaintechnologie

Bij varkensvlees gaat productontwikkeling meestal over het toevoegen van niet zichtbare elementen als de oorsprong van het dier, de herkomst van voergrondstoffen, de genetica enzovoort. 'Wil je dat implementeren, dan is het van belang dat alle schakels blindelings kunnen vertrouwen op de producten die je levert. Aan de kleur van het varkensvlees is niet te zien of het een verantwoord stukje is.'

Moderne informatietechnologie als blockchain helpt daarbij. Blockchaintechnologie biedt volgens Stortelder goede kansen om op een eenvoudige en goedkope manier het onderscheid te maken. Door alle ketenpartijen via die technologie met elkaar te verbinden, kan er informatie aan het vlees worden meegegeven en aan elkaar worden overgedragen, schetst hij. Het grote voordeel van blockchain voor de varkenshouder noemt Stortelder in het interview met Varkens.nl de forse verlaging van de administratieve werkdruk.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  19° / 5°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 10°
  45 %
Meer weer