Kennis+bij+veehouders+maakt+minder+eiwit+via+voer+makkelijker
Nieuws
© Dirk Hol

Kennis bij veehouders maakt minder eiwit via voer makkelijker

'Mensen die bekend zijn met de reductie van eiwit via het voer, zijn hier vaak ook mee bezig', signaleert Anja Doldersum. Toch verwacht bijna de helft van de melkveehouders negatieve gevolgen van een verlaging van de hoeveelheid ruw eiwit in het voer met 5 procent. Vooral een productiedaling wordt gevreesd.

Voor haar afstudeerproject aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden onderzocht Doldersum hoe veehouders kijken naar een reductie van 5 procent ruw eiwit via het voer. Het was naast water bij de mest en meer weidegang een van de drie opties die het Landbouw Collectief in 2019 naar voren schoof om stikstofreductie te realiseren. Met dit onderzoek wilde de student zien of hiervoor draagvlak is bij de achterban.

Het sectorplan komt aan bod bij de besprekingen tussen de sector en het ministerie van LNV over de stikstofreductie voor 2021 en daarna.


Verschillende meningen.

Uit de enquête onder 166 melkveehouders kwam onder meer naar voren dat er verschillende meningen zijn over een reductie via het voerspoor, merkt Doldersum.

'De een wil dit toepassen op het eigen bedrijf, de ander ziet dat juist niet zitten. Het voordeel van de keuzemogelijkheid is dat ondernemers kunnen inzetten op een of meerdere mogelijkheden. Daarmee sluit dit aan op het ondernemerschap van de veehouder.'


Hoewel de student bij haar enquête geen onderscheid heeft gemaakt in grondsoort, denkt ze dat dit zeker een rol speelt bij de mogelijkheden tot eiwitreductie. 'Bij veengrond is minder eiwit in het gras door een nalevering van nutriënten lastiger. Deze bedrijven hebben dan weer ruimte om te sturen op weidegang.'


Angst

Uit de enquête kwam nogal wat angst tegen een eiwitreductie aan het licht. Bijna de helft (48 procent) van deze melkveehouders is bang dat het doorvoeren van deze reductie zorgt voor problemen. Ze denken daarbij vooral aan een verlaging van de melkproductie en financiële gevolgen.

Doldersum denkt dat het laatste misschien wel meevalt. 'Ook is gevraagd naar hoeveel kennis veehouders hebben van het verlagen van het ruw eiwit in het rantsoen. Opvallend genoeg waren veel ondernemers met kennis zelfs al bezig met een verlaging. Ze zien blijkbaar toch voordelen.'


Besparingen

De ondernemers zien de voordelen vooral in de gezondheid van de koeien en de besparingen in het financieel resultaat. Toch zal er bedrijfsspecifiek gekeken moeten worden gekeken naar de mogelijkheden, want niet bij ieder bedrijf past dezelfde maatregel.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 8°
  20 %
Meer weer