Budgetten voor klimaatpilots verdeeld

In de landbouwbegroting voor 2021 staan verschillende posten voor de landbouw en glastuinbouw die voortvloeien uit het Klimaatakkoord. De gelden zijn onder meer bestemd voor pilots gericht op emissiereducties, het nieuwe telen en landbouwbodems.

Budgetten+voor+klimaatpilots+verdeeld
© Dirk Hol

Voor het reduceren van methaan uit stallen en mestopslagen in de veehouderij is een samenhangend programma van onderzoek, pilots en demo’s gestart, gericht op innovatieve technieken en maatregelen in stallen en mestopslagen. Met dit programma moeten de beoogde reductiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord in 2030 worden gerealiseerd.

In de eerste fase richt de inzet van het programma zich op onderzoek en praktijktoetsing van maatregelen. Een centrale rol hierbij is weggelegd voor onderzoek op praktijkbedrijven en de verspreiding van resultaten via demobedrijven. In 2021 is voor dit programma 4,6 miljoen euro gereserveerd.


Kas als Energiebron

Voor het programma Kas als Energiebron is 12,3 miljoen euro vrijgemaakt in de landbouwbegroting. Dit innovatie- en actieprogramma stimuleert energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw. Onderdeel van dit programma zijn het ‘het nieuwe telen’ en klimaatneutrale(re) teelsystemen en kassystemen.


Voor Nationaal Programma Landbouwbodems is 7 miljoen euro vrijgemaakt. Het doel van het NLP is dat in 2030 alle Nederlandse landbouwbodems (bijna 1,8 miljoen hectare) duurzaam worden beheerd en daarmee jaarlijks 0,5 Mton koolstof wordt vastgelegd.


Stevige impuls

Het bodemprogramma kent een intensivering voor 2020 en in 2021, gericht op een flinke opschaling van pilots en een stevige impuls aan kennisverspreiding. In 2021 worden opdrachten verstrekt voor communicatie naar het boerenerf over nieuw ontwikkelde en bewezen maatregelen voor duurzaam bodembeheer en koolstofvastlegging. Ook zal dat jaar het aantal experimenten en praktijkpilots worden opgeschaald.


In de landbouwbegroting voor 2021 wordt ongeveer 2 miljard euro verdeeld. Op 25 en 26 november debatteert de Tweede Kamer over de door landbouwminister Carola Schouten voorgestelde verdeling van de budgetten.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  24° / 11°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
Meer weer