Meer flexibiliteit in ploegverbod permanent grasland

In uitzonderlijke situaties kan het ploeg- en omzetverbod voor permanent grasland in Natura 2000-gebieden straks worden opgeheven. Hiertoe wordt de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gewijzigd.

Meer+flexibiliteit+in+ploegverbod+permanent+grasland
© Niels van der Boom

Met de wijziging geeft landbouwminister Carola Schouten uitvoering aan een motie van Kamerlid Jaco Geurts (CDA). EU-lidstaten moesten in het kader van het GLB in Natura 2000-gebieden ecologisch kwetsbaar blijvend grasland aanwijzen. Nederland deed dit voor al het blijvend grasland in die gebieden.


Voor boeren die aanspraak willen maken op de basis- en vergroeningspremie uit het GLB geldt in het kader van vergroeningseisen een ploeg- en omzetverbod die graslanden. Dit verbod is onder meer bedoeld voor koolstofvastlegging.

In overleg met provincies en de Europese Commissie wordt de aanwijzing van kwetsbaar blijvend grasland nu geflexibiliseerd om tegemoet te komen aan de behoeftes van provincies, agrariërs en natuurorganisaties. Voorwaarde is dat, ter compensatie, buiten Natura 2000 evenveel hectares blijvend grasland aangewezen worden als ecologisch kwetsbaar, met bijbehorend ploeg- en omzetverbod.


Ecologische toets nodig

Aangezien de problematiek zich lokaal voordoet, is er gekozen voor een lokale maatschappelijke afweging. Verzoeken tot opheffing van het ploeg- en omzetverbod moeten bij de provincies worden ingediend, meldt het ministerie van LNV. Een ecologische toets of een passende beoordeling van het gebied zal nodig zijn voor een besluit genomen kan worden.

De minister van LNV besluit uiteindelijk over de opheffing en aanwijzing van de kwalificatie van grasland als ecologisch kwetsbaar en zodanig het ploeg- en omzetverbod. Met deze aanpak wordt tegemoet gekomen aan de voorwaarden van de Europese Commissie en de behoeften van provincies, boeren en natuurorganisaties tot flexibilisering van het verbod, vooral met het oog op het mogelijk maken van landinrichtingsprojecten door middel van ruilverkaveling.Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  18° / 10°
  30 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  30 %
 • Woensdag
  19° / 10°
  70 %
Meer weer