Wetterskip stemt voor lastenverhoging

De waterschapsheffingen gaan volgend jaar voor boeren in Friesland en West-Groningen met ruim 15 procent omhoog. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslan heeft dinsdagmiddag in het WTC in Leeuwarden na ruim vier uur vergaderen voor de begroting van 2020 gestemd.

Wetterskip+stemt+voor+lastenverhoging
© Persbureau Noordoost

Hoewel de meeste fracties voorlopig geen andere uitweg zien dan lastenverzwaring, waarschuwden meerdere partijen dat de fijnmazigheid van het watersysteem niet houdbaar is in de toekomst en dat daar flink op bespaard kan worden.

Dat is volgens dagelijks bestuurder Jan van Weperen niet de oplossing. 'De 1.100 gemalen en 8.400 peilvakken zijn er niets voor niets gekomen. Dat is gebeurd op grond van goede redenen. In verschillende bezuinigingsoperaties saneren we een gemaal, of knopen we peilvakken aan elkaar. Dat is niet altijd een succesveraal geweest. Daarvoor hebben we ook leergeld moeten betalen.'

Om kosten te besparen is sinds 2010 voor ruim 26 miljoen euro aan bezuinigingen doorgevoerd in de organisatie. Ook deze bestuursperiode gaat het bestuur 6 miljoen euro bezuinigen. Verder bezuinigen op de taakuitvoering is volgens het waterschapsbestuur onverantwoord. Dan komen de kerntaken in het waterbeheer in gevaar, gaf het dagelijks bestuur aan.

Dijkgraaf Paul van Erkelens waarschuwde het bestuur dat het moet oppassen om incidenten af te wentelen op de organisatie. 'Ik ben daar heel erg huiverig voor. We hebben in de zestien jaar dat ik dijkgraaf ben talloze indringende bezuinigingsoperaties uitgevoerd. Daar is het algemeen bestuur bij betrokken geweest, heeft suggesties gedaan. Het is verdraaid ingewikkeld om op de takenuitvoering van het waterschap te besparen, dat is bijna een onmogelijk. We zijn gebaat bij heel goed waterbeheer, dan moet je niet op kwaliteit inboeten.'

Biologische boeren

Oppositiepartijen Water Natuurlijk en Partij voor de Dieren drongen aan op lagere waterschapslasten voor biologische en grondgebonden boeren. Ook Feriening Biologyske Boeren Fryslân en Biowad, de vereniging van biologische akkerbouwers in het waddengebied, hebben het waterschap hierom gevraagd. 'Biologische landbouw en grondgebonden landbouw draag bij aan herstel van de natuur door meer biodiversiteit en goede waterkwaliteit', beargumenteerde Tieneke Clevering van Water Natuurlijk. Dagelijks bestuurder Be de Winter zegde toe dat dit wordt vervolgd. 'Maar een verlichting voor deze boeren betekent ook een verzwaring voor andere boeren. Dat moeten we ons wel realiseren.'

Wigle Sinnema van fractie geborgd ongebouwd vroeg om een actieplan om de kloof tussen waterschap en boeren te dichten. Volgens hem is het nu het juiste moment daarvoor. ' Het is geen gemakkelijke periode. De melkveehouderij heeft een heel moeilijke tijd. De gecumuleerde verhoging is een mokerslag. We hebben het geprobeerd uit te leggen, maar het is een moeilijk verhaal. Het is nu het moment om het waterschap op de kaart te zetten, door rayonbijeenkomsten te organiseren.'

Wangedrocht

Van Erkelens bestreed dat er een kloof is tussen waterschap en boeren. 'We schrokken van het woord kloof', zei hij na schorsing van de vergadering. 'Het klopt dat de laatste maand een heftige discussie over tariefstijging heeft plaatsgevonden. Maar er is geen enkel signaal van mensen uit het veld en het bestuur dat er een grote kloof is.' Toch wil de dijkgraaf de handschoen oppakken, gaf hij aan. 'De kostentoedeling is een wangedrocht. Het is heel moeilijk uit te leggen. Dat ontslaat ons niet van de plicht om dat wel te proberen.'

Carl Schultz van geborgde bedrijven sprak zijn waardering uit voor de boerenbestuurders in het algemeen bestuur. 'Het zijn roerige tijden. Zij hebben het beleid naar hun achterban verdedigd. Goed besturen is visie hebben, maar ook impopulaire maatregelen durven te nemen en over je eigen schouder heen te kijken. Daarvoor is moed nodig.'

Boerenprotesten

Het algemeen bestuur was op aandringen van politie en burgemeester van Leeuwarden uitgeweken naar het WTC in Leeuwarden. Grote boerenprotesten bleven echter uit. Waar tijdens de commissievergadering nog ruim driehonderd boeren naar het Wetterskip kwamen, bleef het aantal belangstellenden deze keer op zo'n twintig mensen steken.

Dijkgraaf Van Erkelens liet weten 'dat hij zijn laatste vergadering met enige chagrijn deze vergadering op deze plek hield'. 'Het is gebeurd op dringend advies van burgemeester en politie om grote groepen belangstellenden ontvangen. Ik had geen andere keuze dan dit advies op te volgen. Dat we nu een kleine groep hebben ontvangen doet er niet toe.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  21° / 14°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  5 %
Meer weer