Nederlander voelt weinig voor zonnepark op akker

Landbouwgrond moet niet worden opgeofferd voor zonneparken. Dat vindt meer dan de helft van de Nederlanders. Driekwart van de mensen vindt dat de overheid de aanleg van zonnepanelen op daken moet stimuleren.

Nederlander+voelt+weinig+voor+zonnepark+op+akker
© Ruben Meijerink

Dit komt naar voren uit een onderzoek onder ruim 1.500 Nederlanders, uitgevoerd in opdracht van LTO Nederland. Uit het onderzoek, uitgevoerd door Direct Research, blijkt dat het overgrote deel van de Nederlanders de groene ruimte in Nederland wenst te behouden voor land- en tuinbouw.

De energietransitie in Nederland vraagt om hernieuwbare energieopwekking, ook vanuit het landelijk gebied. De land- en tuinbouw wordt geraakt door bijvoorbeeld de aanleg van zonneparken, omdat zij over de ruimte beschikken (twee derde van het grondoppervlak in Nederland) om zulke projecten te realiseren.


Maar uit onderzoek van DirectResearch blijkt dat 71 procent van de ondervraagden de ruimte in Nederland liever behoudt voor land- en tuinbouw. Meer dan de helft van de ondervraagden wil weilanden en akkers niet gebruiken voor zonneparken. Een merendeel (75 procent) is voor stimulering vanuit de overheid voor zonnepanelen op daken en bedrijven.


Positievere houding tegenover boeren

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat bewustwording van de maatregelen die de agrarische sector al treft rondom verduurzaming leidt tot een positievere houding tegenover boeren en tuinders. Onder de respondenten van het onderzoek is slechts 50 procent op de hoogte van de toenemende mate waarin boeren energie opwekken op eigen erf. Terwijl meer dan 40 procent van alle hernieuwbare energie in de afgelopen decennia werd geproduceerd op of bij een boerenerf (wind en zon) of in de kas.


Ook was de Nederlandse landbouw (exclusief glastuinbouw) in 2016 al voor meer dan 80 procent energieneutraal, blijkt uit publicatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Van de ondervraagden geeft 30 procent wel aan een significant positiever beeld te hebben van de agrarische sector, nadat zij bewust werden gemaakt van de inspanningen van boeren en tuinders rondom duurzaamheidsmaatregelen.


Zonneladder

LTO Nederland pleit voor het gebruik van oppervlakte voor meerdere doeleinden en het hanteren van de zonneladder. Hierbij wordt eerst ingezet op benutting van daken, bebouwde oppervlakte en loze oppervlakte, waarbij landbouwgrond een laatste optie is. LTO vindt het dan ook ontoelaatbaar als er omwille van de energietransitie zonneparken worden aangelegd waarbij het principe van zorgvuldig ruimtegebruik niet is toegepast.

Stimulering van duurzame energie dient niet alleen rekening te houden met kostenefficiency, maar ook met andere ruimtelijke opgaven die in het buitengebied opgelost dienen te worden, zoals kringlooplandbouw en koolstofvastlegging, vindt LTO. De land- en tuinbouw levert graag een bijdrage aan de energietransitie, maar wel met oog voor landbouwkundige en landschappelijke inpassing.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  8° / 3°
  60 %
 • Maandag
  7° / 3°
  40 %
 • Dinsdag
  9° / 3°
  5 %
Meer weer