Liberaal+Groen+wil+zon+op+land+en+wind+voor+kust+weren
Interview
© Ivarem

Liberaal Groen wil zon op land en wind voor kust weren

De VVD-fracties in de zeven West-Friese gemeenten hebben de krachten gebundeld in Liberaal Groen. Dit collectief wil voorkomen dat het landschap in de regio wordt aangetast door zonnepanelen op land en windturbines voor de IJsselmeerkust, legt VVD-raadslid Martijn Mengerink in Hoorn uit.


Vanwaar dit politieke initiatief?

'Aanleiding is de Regionale Energie Strategie (RES) voor de regio en de ingetekende zoekgebieden voor zon en wind. De VVD vindt het thema duurzaamheid te belangrijk om alleen aan partijen als GroenLinks over te laten. We hebben er bewust voor gekozen de krachten te bundelen om als VVD Westfriesland met één visie op de energietransitie naar buiten te komen. We hebben elkaar nodig om de ambitieuze doelen te halen. Realisme, draagvlak, nuchterheid en betaalbaarheid zijn daarbij belangrijke kernwoorden.'


Is dat geen taak van de gemeenten?

'In onze ogen wordt de stem van de bewoners en ondernemers onvoldoende gehoord in de Regionale Energie Strategie. Daarover heeft het Economisch Forum een brief geschreven aan de gemeenten en het programmamanagement met het verzoek om daaraan meer aandacht te besteden.'


VVD-raadslid Martijn Mengerink.
VVD-raadslid Martijn Mengerink. © VVD Hoorn


Welke alternatieven zijn er buiten wind en zon?

'Wij zien in de Verenigde Staten en Canada ontwikkelingen van opwekking van nucleaire energie die in al in 2030 bruikbaar kunnen zijn voor Europa en dus ook Nederland. Daarnaast willen wij in Nederland de innovatie te ruimte geven om waterstof en thorium verder te ontwikkelen. Die mogen niet worden gedwarsboomd door een te strikte focus op wind en zon.'


De VVD pleit voor meer initiatief bij de burgers. Hoe gaat dat lukken?

'Als burgers willen verduurzamen, dan is dat voordeliger om dat als collectief met de bewoners zelf te doen. Bij 60 of meer zonnepanelen kan er een zodanige coöperatie worden opgericht, die ook meetelt in de opgave voor het opwekken van duurzame energie. Hiervoor willen wij een fonds oprichten waaruit bewoners kunnen lenen om de verduurzaming te financieren. Bijkomend voordeel is het draagvlak in het gebied dat daarmee wordt gecreëerd.'


Welke rol speelt de landbouw daarin?

'De landbouw kan de daken van stallen uitrusten met zonnepanelen zodat we aan die behoefte voldoen. Ook kunnen zij een rol spelen in besparen van energie. Er is nog geen contact geweest met LTO Noord, maar dat gesprek gaan we graag aan nu deze visie er van VVD Westfriesland ligt.'

Weer

 • Woensdag
  22° / 15°
  75 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  65 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer