Strijd+om+ruimte
Commentaar
© Dirk Hol

Strijd om ruimte

De ruimte in Nederland raakt op. We leven in een verstedelijkte stadstaat gelegen in een van de vruchtbaarste delta's ter wereld. In hoog tempo wordt Nederland verder volgebouwd. Dit proces voltrekt zich tot nog toe zonder landelijke regie, visie of heldere keuzes. Immers, 'iedereen doet maar wat'. Gevolg is een strijd om de ruimte en steeds meer conflicten.

Daar gaat nu verandering in komen en dat is een goede zaak. Het decentrale ruimtebeleid maakt een ommezwaai. De invulling van postzegelland Nederland wordt weer een nationaal vraagstuk.

De overheid werkt aan een Nationale Omgevingsvisie (Novi). Hoe ziet Nederland er over dertig jaar uit? De bouw van ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen, meer duurzame energie, aanpassen aan klimaatverandering, een meer circulaire economie en de omschakeling naar kringlooplandbouw worden hierin vastgelegd.

Randvoorwaarden voor de visie zijn een gezonde bodem, schoon water, behoud van biodiversiteit en een aantrekkelijke leefomgeving. Allemaal onderwerpen die de land- en tuinbouw raken.

De Novi heeft grote gevolgen voor boeren en tuinders

Esther de Snoo, hoofdredacteur Nieuwe Oogst

De hoofdlijnen van de Novi passen bij een samenleving die beweegt naar een economie die niet alleen gestoeld is op groei, maar op sociale impact, milieu en kwaliteit van leven. Daar hoort ook een ander verdienmodel bij. Financiers en afnemers stellen steeds vaker 'groene' voorwaarden. Agrarische bedrijven gaan kiezen: hoogproductief, hyperefficiënt en duurzamer of natuurinclusief of een multifunctionele bedrijfsvoering.

De Novi gaat verstrekkende gevolgen hebben voor boeren en tuinders. Deze visie wordt de belangrijkste lobby voor de komende jaren en zal ook het centrale thema zijn bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  21° / 11°
  20 %
 • Zondag
  21° / 12°
  20 %
 • Maandag
  18° / 11°
  20 %
Meer weer