Bodembeheer+wordt+gemist+in+mestvisie+van+Schouten
Achtergrond
© Twan Wiermans

Bodembeheer wordt gemist in mestvisie van Schouten

Het toekomstige mestbeleid dat landbouwminister Carola Schouten voorstaat is erop gericht de emissies tot nul terug te brengen. VVD en CDA missen de aandacht voor bodembeheer en evenwichtsbemesting, maar juichen de inzet op kunstmestvervangers toe.

De politieke wens voor een eenvoudiger mestbeleid wordt ook geuit door Kamerlid Helma Lodders (VVD). 'In het huidige beleid zien boeren door de bomen het bos niet meer. Het is goed dat de minister nu stappen zet en wil komen tot een vereenvoudiging van het mestbeleid.'

Lodders zit nog wel met veel vragen over de precieze uitwerking van de voorstellen. Ze pleit onder meer voor een verdere professionalisering van mestverwerking op het eigen bedrijf. Net als CDA-Kamerlid Jaco Geurts wijst ze op het belang van evenwichtsbemesting. 'Ook zal de bodem en het bodembeheer centraal moeten staan, waarbij evenwichtsbemesting een belangrijke rol speelt', stelt ze.


De inzet van Schouten op het vermarkten van kunstmestvervangers kan op steun reken van VVD en CDA. 'De al lang beloofde kunstmestvervangers moeten nu echt eerst worden geregeld. Dat bevordert ook bij de boeren het vertrouwen naar de toekomst', zegt Geurts
Lodders: 'Een van de belangrijke elementen in het mestbeleid is ruimte voor innovatie.'

Mestgebruik wordt sterke beperkingen opgelegd

Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid voor SGP

Laura Bromet (GroenLinks) is er positief over dat grondgebonden boeren met minder regels te maken krijgen en niet-grondgebonden boeren met meer regels. 'Volgens ons is de hoeveelheid mest die je op je land kwijt kunt bepalend voor de hoeveelheid dieren die je kunt houden. Nu is dat andersom.'


Stevige kritiek van SGP

Stevige kritiek is afkomstig van Roelof Bisschop (SGP) die vindt dat de mestplannen veel te ver gaan. 'En wéér loopt minister Schouten het boerenerf op om haar wil op te leggen. Eerst over het veevoer en nu over de mest. Dit slaat door.'

Volgens Bisschop passen de voorstellen voor mestverwerking voor intensieve veehouderijsectoren niet in de kringloopgedachte. 'Als de minister goed had geluisterd naar de boeren, zou ze niet met zo'n verbod zijn gekomen.'

Gezien de bedenkingen die betrokkenen uiten over het toekomstige mestbeleid, vraagt Geurts zich af of Schoutens visie wel tot een goed einde is te brengen. 'De minister heeft de tijd genomen om met iedereen te spreken en op basis daarvan met hoofdlijnen voor een mestbeleid te komen. Maar communicatie en uitleg over uitkomsten en afwegingen daarvan naar de ondernemers toe is nu onvoldoende, blijkt uit de eerste reacties.'


Teleurstelling bij boerenpartijen

Het CDA-Kamerlid doelt onder meer op de teleurstelling bij LTO Nederland, POV en NAJK. Met haar koers wijkt de bewindsvrouw af van de oplossingen die de belangenorganisaties hebben aangedragen.

LTO zette in op een systeemverandering met eigen verantwoordelijkheid voor de boer, zegt Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en Water. Hij vindt dat de contouren die Schouten schetst ondernemers geen handelingsperspectief bieden om de doelen te halen rondom onder meer bodembeheer, klimaat en biodiversiteit.

Bromet heeft in de Tweede Kamer aangedrongen op een spoedige behandeling van de mestplannen van minister Schouten. Een eerste rondetafelgesprek staat gepland voor 28 oktober.


Uitwerking nieuw mestbeleid gaat wel tien jaar duren

De herbezinning op het mestbeleid komt voort uit de politiek breedgedragen wens om een einde te maken aan de stapeling van regelgeving. Met de contouren voor het mestbeleid wil minister Carola Schouten van LNV het beleid vereenvoudigen en in lijn brengen met de transitie naar kringlooplandbouw. Ze zal belangenorganisaties en andere stakeholders blijven betrekken bij de verdere uitwerking, om ‘ideeën te toetsen’. De ontwikkeling van het nieuwe mestbeleid gaat verder dan deze kabinetsperiode, schrijft Schouten in de deze week verschenen Kamerbrief. En de ontwikkeling gaat ook verder dan het komende zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn waarin ze een eerste aanzet van het nieuwe beleid zal willen geven. ‘Om tot de gewenste grondgebondenheid en mestverwerking te komen, is op zijn minst dit decennium nodig’, aldus de minister. De concrete invulling van het nieuwe mestbeleid zal ook groen licht moeten krijgen van Brussel.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer