LTO+teleurgesteld+over+plannen+voor+herbezinning+mestbeleid
Nieuws
© Twan Wiermans

LTO teleurgesteld over plannen voor herbezinning mestbeleid

LTO Nederland is gedesillusioneerd over de plannen die landbouwminister Carola Schouten dinsdag 8 september heeft gepresenteerd voor de herbezinning op het mestbeleid. De land- en tuinbouworganisatie ziet weinig terug van de oplossingen die ze heeft aangedragen.

'De sector heeft lang gewacht op een vervolg in de herbezinning van het mestbeleid', zegt Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en Water. 'Onze inzet is: van mestbeleid naar bodembeheer. Een systeemverandering met eigen verantwoordelijkheid, in plaats van regels op regels op regels. Dat komt in de vandaag gepresenteerde contouren helaas niet terug. Net als bij veel andere oplossingen die we als sector hebben aangedragen. Er is wederom niet geluisterd.'

Het ministerie van LNV heeft eerder aangekondigd dat de sector nauw betrokken zou zijn bij de herbezinning van het mestbeleid. Hoewel LTO herhaaldelijk oplossingen heeft aangedragen, is het volgens de organisatie niet tot een dialoog gekomen.


De gepresenteerde contouren sluiten ook nog niet aan bij de inzet van de sector, vindt LTO. In plaats daarvan worden vooral nieuwe bureaucratische ingrepen op het erf gepresenteerd.


Drie pijlers

De contouren die het ministerie heeft gepresenteerd, bestaan uit drie pijlers: grondgebondenheid voor de melkveehouderij en rundvleesveehouderij, afvoer van alle mest naar mestverwerkers voor intensieve bedrijven (met name varkens, pluimvee en vleeskalveren) en een gebiedsgerichte aanpak om waterkwaliteitsdoelen te behalen.

LTO vindt dat ondernemers met deze Kamerbrief geen handelingsperspectief wordt geboden om aan verschillende doelen te werken, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en biodiversiteit. En dat binnen de noodzaak van de continuïteit van de bedrijfsvoering.


LTO mist bodembeheer

LTO Nederland mist het aspect 'bodembeheer' in de Kamerbrief. Het oude adagium 'mestbeleid' blijft overeind. Ook mist de organisatie concreetheid ten aanzien van het verminderen van ge- en verboden. Dit mestbeleid betekent dan ook dat het mestgebruik sterke beperkingen wordt opgelegd.

De minister zet volgens LTO sterk in op mestbewerking, terwijl in de praktijk het gebruik van onbewerkte mest in een aantal gevallen van grote waarde is. Ook is met dit voorstel het gebruik van eigen mest op eigen grond in sommige gevallen niet meer mogelijk. Daar is de belangenbehartiger op tegen.


Waterkwaliteitsdoelen

Met deze Kamerbrief wordt gekozen voor een structuurbeleid en daarmee wordt de suggestie gewekt dat via deze algemene aanpak de waterdoelen worden behaald, stelt LTO. Volgens de boerenorganisatie is dit niet de oplossing. Die oplossing moet worden gezocht in het realiseren van concrete doelen voor ondernemers en daarmee het perspectief in het handelen van de ondernemer.

LTO vindt dat ondernemers zelf inzicht moeten krijgen in de relatie tussen de bedrijfsvoering en de doelen. Zo kan in de eigen bedrijfsvoering aan deze doelen worden gewerkt. Hiermee wordt het vakmanschap in de sector benut voor het creëren van draagvlak voor de te nemen stappen.


Eigen LTO-plan

LTO heeft in april 2019 zelf ook een plan gemaakt voor herbezinning van het mestbeleid naar agrarisch bodembeheer voor boer, klimaat en biodiversiteit. In dit plan, dat met leden tot stand is gekomen, pleitte de organisatie ervoor om bodembeheer centraal te stellen.

Daarnaast riep LTO op tot het realiseren van een systeemverandering: een tweesporenbenadering waarbij ondernemers op bedrijfsniveau een keuze maken tussen een generieke (forfaitaire) of een specifieke (maatwerk) benadering. Deze fundamentele systeemveranderingen zijn niet overgenomen. Maatwerk, verantwoordelijkheid en afrekenen per bedrijf worden dus niet geïntroduceerd, stelt de organisatie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer