Milieudefensie: 'Transitie naar duurzame landbouw vergt miljarden'

Het milieu kan enorm profiteren van een transitie naar biologische kringlooplandbouw. Nederland moet dan wel bereid zijn om jaarlijks 3,69 miljard euro te investeren in een ruimhartig overgangsbeleid.

Milieudefensie%3A+%27Transitie+naar+duurzame+landbouw+vergt+miljarden%27
© Persbureau Noordoost

Deze conclusies trekt onderzoeksbureau CE Delft dat in opdracht van Milieudefensie onderzoek deed naar de transitiekosten en -opbrengsten. Als de voorstellen worden uitgevoerd, dan kan de landbouw binnen tien jaar verduurzamen.


De transitiekosten wil Milieudefensie terugverdienen door mensen met een vermogen van boven een miljoen euro een extra belasting op te leggen. Ook moeten uitgekeerde bedrijfswinsten zwaarder worden belast. Daarnaast pleit de milieuclub voor een hogere vleesprijs en een btw-verlaging op groente en fruit van 9 procent naar 5 procent.

Voor een totale verduurzaming van de landbouw is volgens Milieudefensie een krimp van 60 procent van de veestapel nodig. Daarmee wordt dan ook de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden tenietgedaan. In combinatie met een biologische werkwijze, die meer rekening houdt met de nabijgelegen natuur, zou de ammoniakuitstoot dalen van 110 kiloton naar 30 kiloton per jaar.

De uitstoot van broeikasgassen vermindert eveneens met 16 megaton. Dat is meer dan de helft van de huidige uitstoot van de landbouwsector.


Werkgelegenheid

De onderzoekers keken ook naar de gevolgen voor de werkgelegenheid in de landbouw: in totaal zou de werkgelegenheid in de traditionele veehouderij afnemen met 23.000 banen berekende CE Delft. Daar staan 9.200 nieuwe banen in de groeiende kringlooplandbouw tegenover. Door de verlaging van de btw op groente en fruit zouden 6.500 arbeidsplaatsen ontstaan.

Per saldo betekenen de plannen een verlies van 7.300 banen. Milieudefensie stelt daartegenover dat het aantal banen in de landbouw nu ook al daalt. Een eerder verschenen Klimaat en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat bij ongewijzigd beleid uit van 17.000 mensen minder werkenden in 20330 in de landbouw, bosbouw en visserij dan nu het geval is.Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer