Schouten%3A+%27Omschakelfonds+kringlooplandbouw+krijgt+vorm%27
Nieuws
© Dirk Hol

Schouten: 'Omschakelfonds kringlooplandbouw krijgt vorm'

Het omschakelfonds, dat boeren en tuinders moet helpen om te schakelen naar kringlooplandbouw, wordt dit najaar aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten bekendgemaakt. Dit fonds is bedoeld om de transitie naar kringlooplandbouw financieel mogelijk te maken voor agrarische ondernemers.

Het omschakelfonds richt zich op agrarische ondernemers die in het kader van stikstofreductie en op basis van een levensvatbaar duurzaam bedrijfsplan om willen schakelen naar duurzame landbouw. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld kringloop-, natuurinclusieve, extensieve of biologische landbouw. Het omschakelfonds sluit aan bij de maatregelen in het kader van de voortgangsrapportage 'Innovatie op het boerenerf'. Schouten had al eerder aangekondigd een omschakelfonds te willen opzetten.


Het omschakelfonds bestaat uit twee sporen. Het is enerzijds gericht op het tijdelijk verlichten van de kasstroom, wanneer een bedrijf wil omschakelen naar een meer duurzame bedrijfsvoering. De focus ligt op het toegankelijker maken van externe financiering voor agrarische ondernemers die willen investeren in omschakeling. De minister onderzoekt of ze gerichte experimenten of innovaties in kringlooplandbouw kan stimuleren.

Anderzijds is het fonds gericht op het toegankelijker maken van investeringen in verduurzaming en omschakeling van bedrijfsvoering, processen en ontwikkeling van producten en productconcepten. Hierbij ligt de focus op het onderzoeken of de financiële risico's waar agrarische ondernemers bij omschakeling mee te maken hebben, kunnen worden verkleind.


Financiële prikkels

Schouten baseert het beleid deels op het PBL-rapport 'Natuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren?'. Daaruit bleek dat een combinatie van financiële prikkels het beste is om agrarische ondernemers te stimuleren om te investeren. Het omschakelfonds zal dan ook uit een combinatie van verschillende instrumenten bestaan.

De minister ziet ook dat er al veel instrumenten bestaan die agrarische ondernemers kunnen gebruiken om te investeren. Daarom brengt Wageningen Economic Research de financiering van bedrijven en het financieringsinstrumentarium in de landbouwsector in kaart. Daarbij wordt de impact van de coronacrisis ook meegenomen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
 • Maandag
  20° / 13°
  70 %
Meer weer