Minder sterfte bij kalveren

Alle kalversterftekengetallen op zowel melkvee- als vleeskalverbedrijven laten vanaf het derde kwartaal van 2018 tot en met het tweede kwartaal van 2019 een daling zien. Dit blijkt uit recente analyses van Royal GD in het kader van de Diergezondheidsmonitor Rund.

In de tweede helft van 2016 en de eerste helft van 2017 was de gemiddelde sterfte onder niet-geoormerkte kalveren 8,5 procent. Maar dit nam in de dezelfde periode van 2018-2019 af naar 7,6 procent. Onder niet-geoormerkte kalveren vallen doodgeboren kalveren, verworpen vruchten en levend geboren kalveren voor het moment van oormerken.

Bij de geoormerkte kalveren tot en met 14 dagen daalde de sterfte over dezelfde periode van 3,6 naar 3,5 procent. Ook bij de oudere kalveren is de sterfte gedaald. Bij dieren van 15 tot 56 dagen nam die af van 5,4 naar 4,4 procent. En bij de oudste categorie kalveren (56 dagen tot 1 jaar) van 3,4 naar 2,4 procent.

'Het lijkt erop dat alle aandacht rond kalversterfte en de initiatieven van de sector tot minder sterfte hebben geleid', zegt Gerdien van Schaik, hoofd van de epidemiologiegroep bij GD. 'De variatie tussen bedrijven geeft wel aan dat er nog wat ruimte is voor verbetering.'


Vleeskalverhouderij

In de vleeskalverhouderij nam de sterfte ook af. In de groep kalveren tot 56 dagen lag de sterfte in 2016-2017 nog op 2 procent en in 2018-2019 op 1,7 procent.

ZuivelNL is positief over de ontwikkeling. 'Het is een compliment aan ieder die zich heeft ingezet voor het verbeteren van de zorg voor kalveren. De melkveehouder in het bijzonder', zegt programmamanager Yvonne Goos van ZuivelNL. Volgens haar laat de sector zien dat zaken goed worden opgepakt.


Kalf Volg Systeem

De laatste jaren zijn meerdere gezamenlijke initiatieven gestart. Zo werd in juli 2017 het Kalf Volg Systeem geïntroduceerd. Goos: 'Erkende veehandelaren laten kalveren staan die niet voldoen aan de minimumeisen kwaliteitsregeling Vitaal Kalf, bijvoorbeeld als ze te licht en zwak zijn. Met het advies aan de veehouder om het kalf wat langer te houden.'

Voor de melkveehouderij zijn begin 2018 het kalversterftekengetal en de KalfOK-score in het leven geroepen. Voor KalfOK geldt een vrijwillige deelname, de stimulans verschilt per zuivelonderneming. Toch doet ruim 90 procent van de melkveehouders eraan mee. 'Dit geeft aan dat ze actief bezig zijn met de zorg van hun jongvee', zegt Goos.

Volgens Van Schaik zorgden deze programma's voor meer bewustzijn bij veehouders. 'Voorheen had niet iedereen inzicht in de eigen opfok- en sterftekengetallen. Nu kunnen ze hun resultaten vergelijken met anderen en zo nodig actie ondernemen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
Meer weer