Schouten+wil+kalversterfte+terugbrengen
Nieuws
© René Eijsink

Schouten wil kalversterfte terugbrengen

Minister Carola Schouten (LNV) wil deze zomer concrete doelstellingen vaststellen om kalversterfte terug te brengen. Dat doet ze in samenspraak met de betrokken sectoren.

Dat blijkt uit een serie brieven die de minister deze week schreef aan de Tweede Kamer. Daarin gaat ze in op vragen die de Tweede Kamercommissie voor Landbouw stelde naar aanleiding van berichten in de media over kalversterfte.

Ook de Kamerleden Laura Bromet van GroenLinks, Tjeerd de Groot van D66 en Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren wilden meer informatie van de minister over deze kwestie.

Sterftepercentage

Schouten bevestigt dat er al lange tijd sprake is van hoge sterfte bij kalveren. Uit de basismonitoring diergezondheid blijkt dat het sterftepercentage tot veertien dagen, inclusief doodgeboren dieren, al jaren schommelt rond de 11,5 procent.

Uit andere databanken blijkt volgens de minister ook dat er meer aandacht moet zijn voor de sterfte onder jonge dieren. Zo zijn er 5.547 bedrijven waar de kalversterfte boven de 13 procent uitkomt en op 1.265 bedrijven ligt dat percentage zelfs hoger dan 20.

Ernstige verwaarlozing

Toch is de bewindsvrouw het niet eens met het beeld dat in de media is ontstaan dat er op deze bedrijven sprake is van ernstige verwaarlozing. 'Hoe ernstig deze cijfers ook zijn, die conclusie kan niet worden getrokken', schrijft ze.

'De sterfte van kalveren is een resultante van velerlei factoren. Niettemin is een sterfte van meer dan 20 procent op 1.265 bedrijven zeer ernstig. Vandaar dat ik hier met de sector bovenop zal zitten om deze cijfers naar beneden te brengen.'

Kalfvolgsysteem

Schouten wijst de Tweede Kamer er voorts op dat de sector, mede op haar aandringen, twee jaar geleden met een pakket aan maatregelen is gestart om de kalversterfte terug te dringen. Ze noemt onder andere het kalfvolgsysteem en het KalfOK-systeem. 'Ongeveer 85 procent van de melkveehouders heeft zich hier al vrijwillig voor aangemeld', schrijft ze de Tweede Kamer.

Voor de bewindsvrouw is dat een teken dat de urgentie bij de veehouders wordt gezien. Het is volgens haar nog wel te kort om in de cijfers nu al resultaten terug te zien.

Aanvullende maatregelen

Onafhankelijk daarvan wil de minister nog deze zomer concrete doelstellingen vaststellen over de zorg voor jonge kalveren. Daarvoor gaat ze met de sector om tafel om te zien wat daarvoor nog aan aanvullende en scherpere maatregelen nodig is.

Ook wil Schouten meer duidelijkheid krijgen op welke termijn verbetering van de sterftecijfers te verwachten is.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  7° / 3°
  50 %
 • Woensdag
  9° / 2°
  30 %
 • Donderdag
  11° / 6°
  50 %
Meer weer