Gezondheidscheck+beschikbaar+via+Werkgeverslijn
Nieuws
© Twan Wiermans

Gezondheidscheck beschikbaar via Werkgeverslijn

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) heeft in samenwerking met arbodienst Stigas formulieren opgesteld om de gezondheidschecks en reservering en registratie van werknemers makkelijker te maken. De checklists zijn inzichtelijk via de Werkgeverslijn en beschikbaar voor alle agrarische sectoren.

Ondanks alle recente versoepelingen blijft het coronavirus een direct gevaar voor de gezondheid en de continuïteit van agrarische bedrijven, benadrukt de Werkgeverslijn. Het coronaprotocol voor de land- en tuinbouw blijft dan ook van belang.

Een gezondheidscheck en registratie vervoer zijn verplicht. Een gezondheidscheck wonen wordt geadviseerd. De voorbeeldformulieren zijn ook vertaald in het Pools, Engels, Roemeens en Bulgaars en beschikbaar voor andere sectoren.


Eisen agrarische sectoren

Op de werkvloer blijft de arbeidshygiënische benadering uit het coronaprotocol voor de agrarische sectoren gelden. Vermijd contact tussen werknemers, duidt Stigas. Is dit niet mogelijk? Houd dan 1,5 meter afstand. Is dat ook niet mogelijk? Gebruik dan bescherming als spatschermen en mondkapjes.

Voor wonen gelden de regels als in het coronaprotocol land- en tuinbouw, waarbij de adviezen van minimaal 10 vierkante meter per bewoner en regelmatig schoonmaken de belangrijkste zijn. Aanvullend daarop is het advies om werknemers pas na een gezondheidscheck tot de woning toe te laten. Het voorbeeldformulier gezondheidscheck wonen staat hier.


Quarantaine soms nodig

Mocht de werknemer een van de vragen op de checklijst met 'ja' beantwoorden, bied hem dan een quarantainemogelijkheid aan, wijst Stigas. 'Laat hem of haar ook niet toe tot het vervoer. Adviseer de werknemer zich te laten testen via (0800) 1202.'

De regels voor vervoer zijn begin juli gewijzigd. Het coronaprotocol voor de land- en tuinbouw is ook hierop aangepast. Voor vervoer van meer dan één werknemer per auto of bus geldt: een mondkapje is verplicht, zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden en voorafgaand aan het vervoer is een gezondheidscheck verplicht. Het vervoer moet 'gereserveerd' en geregistreerd worden. Het voorbeeldformulier gezondheidscheck vervoer staat hier.


Verplichte registratie

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet de werkgever de gezondheidscheck mondeling afnemen. Ingevulde formulieren mogen vanwege de privacywetgeving niet worden bewaard.

Werkgevers zijn verplicht te registreren wie wanneer met welk vervoer reist. Deze registratielijst van kenteken, naam van de werknemers, dag en tijdstip moet minimaal één maand worden bewaard. De GGD kan deze registratielijst gebruiken voor een eventueel contactonderzoek.

Het is aan te raden om ook bij bezoekers op uw bedrijf een gezondheidscheck af te nemen, licht Stigas toe. Het is daarnaast raadzaam bij te houden waar en wanneer zij aanwezig zijn geweest en met wie zij contact hebben gehad. Het voorbeeldformulier gezondheidscheck bezoekers staat hier.


Gezamenlijk huishouden

Als een groep werknemers in ongewijzigde groepssamenstelling minimaal veertien dagen samenwoont, is er in het kader van coronamaatregelen sprake van een gezamenlijk huishouden. Individuen in een gezamenlijk huishouden hoeven zich niet aan het protocol wonen, werken en reizen te houden.

Zo is de 1,5 meterregel voor hen niet van toepassing en hoeven zij geen mondkapje te dragen tijdens vervoer. Lees hier meer over op de Werkgeverslijnpagina 'handreiking werken met nieuwe internationale werknemers'.

Weer

 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
 • Maandag
  3° / 0°
  20 %
Meer weer