Stikstofclaim opnieuw naar de rechter

Stichting Stikstofclaim start een nieuwe juridische procedure om de stikstofmaatregel van het ministerie van LNV van tafel te krijgen. Dit zal volgens voorzitter John Spithoven leiden tot een nieuw kort geding.

Dat komt naar voren uit het overleg dat Stikstofclaim en stichting Agrifacts dinsdag 4 augustus hebben gehad met het juristenteam. Doel was te kijken naar vervolgstappen om de ministeriële regeling 'limitering ruw eiwit in mengvoer' van tafel te krijgen. Het bestuur van stichting Stikstofclaim wil daarop de komende weken de staat opnieuw dagvaarden.

Agrifacts blijft samenwerken met Stikstofclaim, maar zal geen partij zijn bij juridische vervolgstappen. 'Met het nieuwe kort geding verschuiven we meer naar de rol van belangenbehartiger. Agrifacts is geen belangenbehartiger, maar een feitenchecker. Hierdoor kan Agrifacts juridisch door de rechter niet als partij worden gezien', aldus Stikstofclaim-voorzitter John Spithoven.


Onduidelijkheid rond dagvaarding

Wat de reden is om naar de rechter te stappen, kan Spithoven nog niet zeggen. Hij wil ook niets kwijt over verdere achtergronden rond de dagvaarding.


Stikstofclaim wordt ondersteund door Agractie, de Dutch Dairyman Board, de Federatie van Vleesveestamboeken Nederland, Famers Defense Force, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Netwerk Grondig, de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en de Producenten Organisatie Varkenshouderij.

LTO zet druk op de politiek om de voermaatregel, volgens waarnemend voorzitter Wim Bens een symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving, van tafel te krijgen. Omdat nog niet bekend is op basis waarvan een nieuw kort geding wordt gevoerd, is nog niet besloten of het effectiever is om de juridische en politieke weg gescheiden te houden. Daarmee is ook nog niet vastgesteld of LTO ook partij zal zijn in de dagvaarding.

Weer

 • Zaterdag
  4° / 0°
  60 %
 • Zondag
  5° / 0°
  30 %
 • Maandag
  5° / 0°
  60 %
Meer weer