Rabobank%3A+%27Waterplan+belangrijk+voor+Zeeuwse+akkerbouw%27
Interview
© ZLTO

Rabobank: 'Waterplan belangrijk voor Zeeuwse akkerbouw'

John Oostvogels, directeur Food & Agri van Rabobank Zuidwest-Nederland, ziet dat de aanhoudende droogte de verschillen tussen akkerbouwbedrijven in zijn werkgebied groter maakt.

Oostvogels pleit voor bundeling van krachten om structurele oplossingen te vinden voor de zoetwatervoorziening in het zuidwesten van het land.

In onze financieringsopzet nemen we duurzame bedrijfsvoering mee zonder daarbij op de stoel van de ondernemer te gaan zitten

John Oostvogels, directeur Food & Agri van Rabobank Zuidwest-Nederland

Drie jaar droogte op rij, wat doet dat financieel met akkerbouwbedrijven?

'Gewasopbrengsten blijven achter, zowel in kilo's als in kwaliteit. De prijs compenseert soms, maar de bedrijven boeten wel in qua concurrentiekracht ten opzichte van teeltgebieden waar beregenen wel mogelijk is. De verschillen in Zeeland zijn ook groot. Dat heeft alles te maken met de beschikbaarheid van zoetwater.'


Is het voortbestaan van bedrijven in gevaar?

'We zien dat akkerbouwers zijn ingericht op fluctuaties in teelt en afzet. Dat geeft veel veerkracht. Bedrijven die kleiner zijn en minder vermogend, krijgen het zwaarder. Ik verwacht geen faillissementen, maar op termijn wel minder financiële kracht om te ondernemen.'


Hoe kunnen ondernemers de financiële schade beperken?

'Het risico op droogte is op korte termijn te beperken met de brede weersverzekering. In de bedrijfsvoering overschakelen op minder droogtegevoelige teelten is lastig omdat vaak is geïnvesteerd in dure bedrijfsmiddelen. De grote uitdaging is om de juiste maatregelen te nemen die bijdragen aan een betere waterhuishouding of bodemkwaliteit.

'Voor de lange termijn is het zaak dat akkerbouwers samen met stakeholders, zoals lokale overheden, zoeken naar structurele oplossingen en innovaties stimuleren. Je kunt dan denken aan zoetwaterbeheer, maar ook bijvoorbeeld aan veredeling van sterkere rassen.'


Wat doet de Rabobank om deze oplossingen te stimuleren?

'Wij bespreken bodemvruchtbaarheid aan de keukentafel. In onze financieringsopzet nemen we duurzame bedrijfsvoering mee zonder daarbij op de stoel van de ondernemer te gaan zitten. Ook stimuleren we initiatieven om meer inzicht te krijgen in bodemkwaliteit.'


Hoe denkt Rabobank over het Deltaplan Zoetwater?

'Dat is superbelangrijk. Vanuit ons netwerk willen we, ook op verzoek van provincie Zeeland, partijen verenigen om dit plan te ondersteunen. Het is belangrijk alle initiatieven te bundelen. Ik geloof erin dat met een gezamenlijk waterplan iets kan worden bereikt waarmee de akkerbouwsector in het zuidwesten van het land zijn voordeel kan doen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer