LandschappenNL+wil+liever+niet+extern+salderen
Nieuws
© Nieuwe Oogst

LandschappenNL wil liever niet extern salderen

LandschappenNL is geen voorstander van extern salderen. De organisatie vreest dat extern salderen leidt tot concurrentie tussen verschillende economische sectoren om productieruimte. Als extern salderen toch plaatsvindt, dan moet niet 30 maar 50 procent van de aangekochte stikstofruimte vervallen.

LandschappenNL is een koepelorganisatie die de belangen behartigt van de provinciale Landschappen en provinciale stichtingen Landschapsbeheer. LandschappenNL vindt dat elke economische sector een eigen taakstelling moet krijgen voor de gewenste reductie van de stikstofuitstoot en die ook zelf moet zien te behalen.

Als extern salderen plaatsvindt, dan wil de koepelorganisatie dat de betrokken overheden kiezen voor een beleidsregel waarin extern salderen aantoonbaar bijdraagt aan de reductie van de totale stikstofuitstoot in Nederland. LandschappenNL vindt dat bij externe saldering de koper maar 50 procent van de aangekochte productieruimte mag gebruiken. De andere 50 procent wordt dan uit de markt gehaald. LandschappenNL gaat daarmee verder dan het kabinet wil gaan.


Gebiedsgericht variëren

Verder kan erover worden nagedacht om die percentages gebiedsgericht te laten variëren, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld nabij Natura 2000-gebieden bij transacties in het kader van het extern salderen meer stikstofruimte wordt ingeleverd dan elders, dus meer dan 50 procent.

De organisatie stelt voor dat extern salderen juist daar wordt toegepast, waar dat het meeste milieuwinst oplevert. Dat betekent dus voor de betrokken overheden dat zij niet alleen registreren waar de milieuwinst van extern salderen wordt geboekt, maar ook regisseren waar dat gebeurt.


Stikstofruimte kopen

Het principe van extern salderen is dat de ene sector, bijvoorbeeld de bouw, stikstofruimte van de andere sector, bijvoorbeeld de landbouw, kan kopen om vooruit te kunnen in zijn economische ontwikkeling. Op dit moment is extern salderen met agrarische bedrijven die geen mestproductierechten (fosfaatrechten) hebben, al mogelijk op basis van de bestaande provinciale beleidsregels.

Extern salderen met veehouderijen die wel beschikken over fosfaatrechten, is nog niet mogelijk, omdat in de provinciale beleidsregels is opgenomen dat dit pas kan als de Meststoffenwet is aangepast. Dat is nog niet gebeurd. Als dat is geregeld, zijn de provincies van plan om hun beleidsregels zo aan te passen dat extern salderen met veehouderijbedrijven die beschikken over fosfaatrechten, wel mogelijk wordt.

Het plan van het kabinet is om dan 70 procent van die rechten te gebruiken voor economische ontwikkeling en 30 procent in te leveren.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  12° / 0°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 1°
  10 %
 • Zaterdag
  11° / 1°
  10 %
Meer weer